Byggherrer/Investorer

Under varemerket Master Builders Solutions leverer BASF den bredeste porteføljen av produktsystemer for bygg- og anleggsprosjekter. Ved å samarbeide tett med våre kunder leverer vi støtte spesielt rettet mot byggherrer, investorer og eiendomsutviklere. Vårt skreddersydde rådgivnings- og løsningstilbud kombinerer markedsledende produkter og global ekspertise som oppfyller utførelses- og effektivitetskravene til byggherrer og investorer.

Enten det gjelder bygging av nye bygg, spennende renovasjonsprosjekter eller strukturelt vedlikehold, vet BASFs spesialister at nøkkelen til suksess ligger i å forstå og vurdere hvert enkelt prosjekt fra starten av. Våre erfarne teknikere evaluerer de spesifikke kravene for hver enkelt anleggsplass, i tråd med lokale forhold, for å formulere omfattende strategier.

BASFs innovative produkter og løsninger sparer tid og penger for kunder. Vi sørger for at konstruksjoner bygges eller renoveres raskt og effektivt med lite eller ingen nedetid. Våre mer varige løsninger bidrar til å forlenge vedlikeholdssyklusene, noe som er mer kostnadseffektivitet, slik at byggherren endelig kan oppleve høyere avkastning. BASF hjelper også kunder med å oppnå bærekraftig bygging ved å utvikle produkter som er miljøgodkjente av tredjeparts godkjenningssystemer som LEED, BREEAM og DGNB.

BASF, som selv er en industriinvestor, vet hva som teller for at bygg- og anleggsprosjekter skal lykkes. Vi vektlegger derfor blant annet risikostyring i planleggingen. Vi støtter deg som investor eller byggherre ved å minimere risikoen ved å bruke fullt kompatible produktsystemer, garantere profesjonelt håndverk og problemfri installasjon med anbefalte påføringsoperatører som har fått opplæring av BASF.

Betongproduksjon

Betongbeskyttelse

Betongreparasjon

Injeksjonsmasser

Vanntetting og forsegling

Gulv

Innovasjoner

Løsninger for boligbygg

Løsninger for næringsbygg

Løsninger for parkeringshus

Løsninger for broer, jernbane og veier

Løsninger for vannbehandlingsbransjen

Løsninger for kraftindustrien

Løsninger for kjemisk industri

Løsninger for mat- og drikkevareindustrien

Løsninger for legemiddelindustrien

Løsninger for elektronikkindustrien

Løsninger for marine konstruksjoner

Løsninger for helse og omsorg

Løsninger for skole og utdanning


En byggeleder i arbeid.