Tunnelentreprenører

BASF, gjennom varemerket Master Builders Solutions, er verdens ledende leverandør av kundeorienterte løsninger, service og støtte for tunnelentreprenørbransjen. Våre erfarne og kunderettede teknikere støtter konstruktører, entreprenører og byggherrer gjennom alle fasene i tunnelprosjektet ved å:

  • Evaluere spesifikke utfordringer ved hvert enkelt prosjekt for å yte spesialisert teknisk rådgivning
  • Velge de best egnede produktkombinasjonene og løsningene
  • Forbedre driftseffektivitet med støtte på anleggsplassen, kvalitetskontroll og feilsøking
  • Gjennomføre opplæringsopplegg

Gjennom vår omfattende innsikt fra en lang rekke underjordsprosjekter fra hele verden tilbyr vi omfattende demonstrasjons- og opplæringsopplegg i realistiske underjordsomgivelser ved våre opplæringsfasiliteter i Sveits. I tillegg tilbyr vi ved behov skreddersydd bruksopplæring på stedet på store anleggsplasser. Vi forsøker å visualisere, gi bruksveiledning og understreke fordelene ved sprøytebetong og injeksjonssystemer innen grunnstøtte og grunnstabilisering, vanntetting med sammensatte skallkledninger og løse vanskeligheter med bestemte grunnforhold.

Sprøytebetong

TBM

Injeksjon

Vanntetting

Brannbeskyttelse

Sprøytemembraner (Thin Spray-on Liners)


En arbeider peker inn i en tunnel.