Løsninger for helse og omsorg

Sykehuskorridor  

Hygieniske gulv til sykehus, klinkker, aldershjem og behandlingsrom

Der strenge hygieneforhold er nødvendig, tilbyr BASF enestående gulvløsninger som løser en rekke komplekse utfordringer en står overfor på aldershjem, sykehus, klinikker og behandlingsrom.

Under varemerket Master Builders Solutions leverer BASF MasterTop fugefrie gulv, som er avanserte polyuretan-gulvsystemer som påføres flytende. Disse gulvene er behagelige å gå på, reduserer støy og har bakteriostatiske og antistatiske egenskaper. I tillegg motstår de kjemikalieeksponering, er slitefaste og tåler kraftig rengjøring. Siden våre fugefrie og hygieniske gulv ikke har skjøter, er faren for bakterievekst og inntrenging av væsker minimert og rengjøringsvennligheten svært god.

Robuste gulv til industrikjøkken

Der sterkt belastende rengjøringsprosedyrer regelmessig gjør bruk av varmt vann, damp eller rengjøringskjemikalier, for eksempel på kjøkken, anbefaler vi vårt Ucrete-gulv, som gir aller høyeste bestandighet mot høye temperaturer, aggressive kjemikalier og mekaniske påkjenning.

Dekorative gulv med stort utvalg av farger

Alle gulvene våre er dessuten tilgjengelig i en rekke farger og utførelser som kan gis sklisikre egenskaper. Dermed oppnår vi dekorative gulv som både er komfortable å gå på, og som fremmer et sikkert og positivt miljø.

Ved både bygging av nye bygg og renovasjon kan våre svært bestandige og bærekraftige gulvsystemer installeres og tas i bruk raskt, noe som gjør at offentlige rom, behandlingsområder og pasientrom kan tas i bruk igjen etter bare minimale driftsavbrudd.

Bærekraftige gulv

Mastertop-produktene kan brukes i det anerkjente sertifiserings ordningene for bæredyktig bygg som BREEAM, DGNB og LEED.

Recepsjons- og administrasjonsområder

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1326
Alternative egnede systemer: MasterTop 1324 og MasterTop 1325

Oppholdsrom, sengeposter og undersøkelsesrom

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1325
Alternative egnede systemer: MasterTop 1326 og MasterTop 1327

Intensivavdelinger

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1324 ESD
Alternative egnede systemer: MasterTop 1273 ESD

​Laboratorier

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1327
Alternative egnede systemer: MasterTop 1324 ESD og MasterTop 1325

Sanitære fasiliteter og terapeutiske bad

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1325 R
Alternative egnede systemer: MasterTop 1324 NB

Fysioterapi- og mosjonsrom

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1327
Alternative egnede systemer: MasterTop 1325

Industrikjøkken

Anbefalet gulvsystem: Ucrete HF100RT
Alternative egnede systemer: Ucrete MF og Ucrete DP

​Ganger

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1325
Alternative egnede systemer: MasterTop 1324

Servicekorridorer og oppbevaringsrom

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1324
Alternative egnede systemer: MasterTop 1273 og Ucrete MF

Vaskerier

Anbefalet gulvsystem: MasterTop 1324 NB
Alternative egnede systemer: MasterTop 1325 R

​Desinfeksjonscentral

Anbefalet gulvsystem: Ucrete HF100RT
Alternative egnede systemer: Ucrete MF

Valget av det aktuelle gulvsystemet skal være avstemt med kravene til bygget.
Ta kontakt med våre spesialister for veiledning.

Download teknisk litteratur på MasterTop produkter