Løsninger for mat- og drikkevareindustrien

Ucrete – det perfekte gulv til matvareindustrien

Løsinger for mat- og drikkevareindustrien  

Det er minst 6 gode grunner til at Ucrete polyuretan-betong industrigulv ofte blir valgt til meierier, slakteri, næringsmiddelindustrien, bryggerier mm.

Ucrete er:

  1. Hygienisk: kan rengjøres til samme standard som rustfritt stål; dokumentert tett uten plass til bakterier og tåler både kokende vann og damprensning.
  2. Resistent overfor melkesyre, blod, fettstoffer, sitronsyre, rengjøringsmidler m.m.
  3. Gir ingen avsmak til matvarer (heller ikke under utleggingen!).
  4. Sikkert arbeidsmiljø: sklisikkert.
  5. Langvarige og gjentatte produksjonsstopp unngås - Ucretegulv kan raskt tas i bruk og er svært holdbare.
  6. HACCP- og IFS-sertifisert

Hygieniske gulv ucrete  

Hygieniske gulv som oppfyller de strengeste kravene

At gulvet er lett å holde rent er viktig for å ivareta et sikkert og attraktivt arbeidsmiljø. Ucretegulv er fugefritt og kan rengjøres til samme standard som rustfritt stål. Det er vandtett, ugjennomtrengelig, ikke-absorberende, ikke bionedbrytbart og gir derfor ikke grobunn for bakterie- eller soppvekst. I tillegg tåler Ucrete (i motsetning til f.eks. epoksy- og akrylgulv) både kokende vann og damprensning. Ucrete er sertifisert til bruk i anlegg der det benyttes HACCP-baserte sikkerhetssystemer til matvarer og er også godkjent iht. IFS (den internasjonale matstandarden).

Ingen forurensning av matvarer

Ucrete er et fugefritt polyuretan-sementgulv, som ikke inneholder løsemidler og er både smaks- og luktnøytralt fra det er ferdigblandet, noe som er dokumentert iht. EN 4120, sertifisert av Campden BRI. Derfor kan en eventuell reparasjon av gulvet godt foretas samtidig som matproduksjonen foregår like ved siden av. Ucrete er dessuten merket med Eurofins Indoor Air Comfort Gold-sertifikat, dvs. den best oppnåelige klassifisering for lavt VOC-utslipp.

Sklisikkert gulv Ucrete  

Sikkert arbeidsmiljø med sklisikkert gulv forebygger skli- og fallulykker

Behovet for sklisikring er ikke like stort overalt. I våte produksjonsområder legges gulv ofte med fall, slik at vann og væskesøl kan renne ned i avløpet. Gulv med lang avstand til avløp har ofte et brattere fall og krever av sikkerhetshensyn en bedre sklisikringsprofil, mens flate gulv er sikrere. Forebygging av skli-, snuble- og fallulykker krever en helhetsorientert tilnærming. Tilpasning av gulvene eller endring av arbeidspraksis og -metoder kan være nødvendig. Det kan også være påkrevd å se på rengjøring og fottøy. Valget mellom glatt eller strukturert gulv i bearbeidingsområder er ikke alltid opplagt. Derfor tilbys Ucrete i en lang rekke overfateprofiler, slik at du kan skreddersy gulvet etter dine egne behov.

Temperaturbestandig gulv

Termisk sjokk kan skade forskjellige gulvtyper, slik at de blir myke og slites vekk eller delaminerer. Det skjer ved raske endringer i temperatur der væsker med svært høy temperatur søles eller helles på gulvet, f.eks. ved stekelinjer eller koking og blansjering av grønnsaker. Ucretegulv er ideelt i slike miljøer siden de tåler jevnlige utslipp av kokende vann samt spyling med varmt vann. Avhengig av typen tåler Ucretegulv termisk sjokk fra -40 °C opptil +130 °C og sporadisk søl på opptil +150 °C.

Temperaturbestandig gulv Ucrete 

Kjemikaliebestandig gulv

Mange animalske og vegetabilske produkter som brukes i matvareindustrien består av svært etsende, organiske syrer, mens sterke baser og mineralske syrer samt en rekke peroksider og tensider ofte blir brukt til rengjøring. Ucrete er utformet med tanke på kjemikaliebestandighet og sørger for at man unngår erosjon og mykgjøring av overflaten. Ucrete er f.eks. resistent overfor melkesyre, blod, øl, sitronsyre, fettstoffer m.m.

Mekanisk bestandighet

Kraftig støtbelastning kan forekomme både under produksjon og arbeid med vedlikehold. Et robust Ucretegulv med høyt lastopptak reduserer skadene og forhindrer at det oppstår sprekker som kan gi grobunn for bakterievekst. På den måten sikres god matsikkerhet og lang levetid.

Rask ibruktaking

Noen ganger er det faktisk ikke mulig å la produksjonen stå stille. Ucrete tåler fuktighet i underlaget og er smaks- og luktnøytralt når gulvmaterialet er ferdigblandet. Ved visse typer Ucrete som herder raskt ved kjølige temperaturer kan gulvet tas i bruk allerede etter 5 timer ved 10 °C. Ucrete er dermed ideelt å installere i løpet av natten.

Raske reparasjonsmørtler med minimal kostnad og nedetid

Reparasjonsløsninger for foredlingsanlegg innen mat- drikkevareindustrien står overfor en rekke krevende faktorer. Det viktigste er hurtig gjenoppretting av driften så vel som bestandighet mot etsende stoffer, sterkt belastende rengjøringsprosedyrer, høy grad av fukt og generelt mye slitasje fra maskiner og traller. Vi anbefaler å bruke våre hurtigherdende MasterEmaco reparasjonsmørtler, som er ideelle for utbedring av skadet gulv som klargjøring for gulvoverflater. MasterEmaco

Vi tilbyr også et komplett utvalg av sement- og polymerbaserte presisjonsinjeksjonsmasser for stabilisering og forankring av maskiner og transportutstyr. MasterFlow

Ucrete Download

Skreddersydde løsninger

Det store utvalget av Ucrete-gulvsystemer gir deg mulighet til a skreddersy et gulv som oppfyller nettopp dine behov, slik at du får den beste og mest økonomiske løsningen.

Vi vil gjerne hjelpe deg med a finne det gulvet som passer best til dine lokaler.

Vennligst udfyld formularen og vi kontakter deg

* Fyll ut disse feltene for å hjelpe oss med å behandle din forespørsel. Alle adressedata som oppgis, vil kun bli brukt til dette formålet.

Ucrete – det perfekte meierigulv

Hvorfor er Ucrete det ideelle gulvet til meierier?