BASF uruchamia Centrum Zasobów Wirtualnego Projektowania i Budownictwa (VDC), oferując materiały do Modelowania Informacji o Budynku (BIM) i inne usługi cyfrowe dla branży budowlanej

  • Z ponad 200 obiektami BIM dla marek Master Builders Solutions®, Watson Bowman Acme® i Senergy®, firma BASF oferuje największe portfolio BIM w branży chemii budowlanej – dostepne teraz w wielu globalnych bibliotekach i bazach danych BIM.
  • Globalny zespół ekspertów został dedykowany wsparciu klientów, planistów i architektów
  • Nowa strona internetowa służy jako centralna platforma informacyjna, oferująca łatwy dostęp do bibliotek, narzędzi, szkoleń i kontaktów BIM
  • W dniach 22-25 stycznia 2019 r. podczas World of Concrete, stoisko S10304 w Las Vegas w Nevadzie, nasi eksperci prezentowali tematy związane z VDC i BIM.

Manheim, Niemcy/ Las Vegas, Nevada, 23 styczeń 2019 - BASF uruchomił Globalne Centrum Wirtualnego Projektowania i Zasobów Budowlanych, które oferuje cyfrowe treści BIM a także cyfrowe narzędzia do projektowania wspierające wybór, specyfikację i użytkowanie produktów. Centrum Zasobów  VDC skupia globalną sieć ekspertów budowlanych z zapleczem architektonicznym, inżynieryjnym i kontraktowym, którzy mogą wspierać klientów, planistów i architektów poprzez konsultacje i dostęp do całego portfolio chemii budowlanej firmy BASF.
Z ponad 200 obiektami BIM, a wkrótce także ponad 400 modelami Revit, portfolio BIM firmy BASF jest największym w branży chemii budowlanej. Obejmuje trzynaście segmentów branży budowlanej, takich jak systemy hydroizolacyjne, systemy posadzkowe, naprawę betonu czy powłoki ochronne, jak również Expansion Control Systems i systemy ścienne.

Te rozwiązania cyfrowe dostępne są w ponad dziesięciu językach od 3 marek firmy BASF: Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme i Senergy. W nadchodzących latach BASF będzie nadal powiększać swoją ofertę i rozwijać się w kierunku nowych segmentów produktów i sektorów przemysłu, zapewniając tym samym najwyższą jakość usług dla profesjonalistów z branży budowlanej.

„W pełni angażujemy się w całą branżę budowlaną. Ponieważ cyfryzacja ma obecnie duży wpływ na branżę, inwestujemy w naszą ofertę cyfrową, aby być preferowanym partnerem dla naszych interesariuszy. Nasze nowe Wirtualne Centrum Projektowania i Zasobów Budowlanych jest idealnym sposobem wspierania specjalistów z branży budowlanej w przyswajaniu praktyk cyfrowych, zapewniając dostęp do naszych specyfikacji i narzędzi użytkownika za pośrednictwem największego zakresu obiektów BIM. Zaletą naszych zasobów cyfrowych jest to, że reprezentują one produkty i rozwiązania oparte na naszej zaawansowanej chemii, zapewniając branży wczesny i łatwy dostęp do naszej innowacyjnej i zrównoważonej oferty", mówi Ralf Spettmann, Dyrektor działu Chemii Budowlanej w BASF.
BASF jest pierwszym globalnym dostawcą chemii budowlanej, który opracował wewnętrzny standard dla cyfrowego tworzenia, kontroli jakości i konserwacji zawartości BIM. Został on oparty na najlepszych praktykach z bieżących światowych standardów, w tym British Standards Institute (BSI), BIM Forum, American Institute of Architects (AIA), American Concrete Institute (ACI), International Standards Organization (ISO) i innych źródeł.

Spettmann dodaje: "Po tysiącach pobrań klienci potiwerdzają poprawność i łatwość użycia naszych obiektów. Mogą oni być pewni, że nasze obiekty oferują najwyższą jakość zawartych danych, opartych o globalne standardy branżowe i najlepsze praktyki." Klienci, planiści i architekci mogą łatwo uzyskać dostęp do zasobów cyfrowych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem wielu bibliotek i platform. Główne punkty dostępu to nowa globalna strona Wirtualnego Projektowania i Zasobów Budowlanych firmy BASF, biblioteka BIMObject®, BIMsmith® Market i NBS Narodowa Biblioteka BIM, a także autorskie Interaktywne Narzędzie Projektowe (OPT) stworzone przez Master Builders Solutions. Wszystkie informacje znaleźć można na:

Nowa strona docelowa Działu Chemii Budowlanej firmy BASF:  http://virtual-design.basf.com/


Biblioteka BIMObject: https://www.bimobject.com/en/product?brand=basf


NBS Narodowa Biblioteka BIM:  https://www.nationalbimlibrary.com/en/search/?searchTerm=basf


BIMsmith Market:  https://market.bimsmith.com/BASF

 

Interaktywne Narzędzie Projektowe (OPT)  - łatwe, szybkie i intelignetne narzędzie do specyfikacji
Interaktywne Narzędzie Projektowe to innowacyjne narzędzie do specyfikacji, które nie tylko pomaga specjalistom budowlanym szybko i łatwo znaleźć odpowiednie rozwiązania dla swoich projektów, ale również elastycznie dostosowuje się do zmieniających się wymagań projektu i dostarcza istotnych informacji na każdym etapie procesu planowania projektu. Narzędzie do planowania online jest dostępne w lokalnych językach w ponad dziesięciu krajach europejskich, a także w języku angielskim. Karty techniczne, specyfikacje, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, obiekty BIM, a także, o ile są dostępne, odpowiednie projekty referencyjne i filmy aplikacyjne uzupełniają dane. Za pomocą jednego kliknięcia można zapytać o cenach produktów i aplikację, a raport projektu jest kompilowany i natychmiast udostępniany do pobrania. Więcej informacji na: