BASF partnerem w unijnym projekcie BIM „SPHERE” na rzecz zrównoważonego budownictwa

  • Wykorzystując platformę digital-twin, projekt SPHERE ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków

  • Innowacyjna technologia wirtualizacji otwiera nowe możliwości w projektowaniu i administrowaniu budynkami

  • Master Builders Solutions® jako ekspert z najszerszym portfolio BIM w branży chemii budowlanej

BASF jest partnerem unijnego projektu SPHERE. Projekt ma na celu opracowanie platformy programowej digital-twin (wirtualny bliźniak), umożliwiającej wirtualną replikację budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, optymalizacji cyklu życia i obniżenia kosztów. „Wirtualny bliźniak“ zawierać będzie szeroki zakres danych na temat metody budowy, projektowania, produkcji materiałów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, a także procesu budowy. Na projekt przeznaczono 7,4 mln EUR z funduszy UE; jego łączna wielkość wynosi 12,8 mln EUR.

Nowa platforma digital-twin oparta jest na Modelowaniu Informacji o Budynku (BIM) - technologii, w której eksperci budowlani z Master Builders Solutions®, globalnej marki BASF dla rozwiązań chemii budowlanej, mają szeroką wiedzę specjalistyczną: Na początku tego roku Master Builders Solutions uruchomiło „Centrum Zasobów Wirtualnego Projektowania i Budownictwa“ obejmujące szereg zasobów cyfrowych w odniesieniu do BIM, a także wybór odpowiednich produktów, specyfikacji i różnych zastosowań swoich produktów budowlanych. „Dla nas wirtualne modele budynków stanowią kluczową technologię dla przyszłej koncepcji i projektu konstrukcji”, powiedział Philipp Kley, Senior Vice President Construction Chemicals Europe w BASF. „Chcemy wykorzystać innowacyjne technologie oprogramowania, aby odgrywać wiodącą rolę w przemyśle 4.0 w branży budowlanej”. Oferta BIM Master Builders Solutions jest największa w branży chemii budowlanej - obejmuje obecnie ponad 200 obiektów BIM, a wkrótce obejmie ponad 400 modeli Revit z 13 różnych segmentów przemysłu. Jest to wiedza, którą BASF może wnieść do projektu „SPHERE“: „Cieszymy się, że możemy wspierać ten projekt UE dzięki naszej wiedzy i, wraz z partnerami z dziesięciu różnych krajów, pracujemy nad rozwojem i udoskonalaniem wirtualnych modeli budynków”, mówi Olivier Bayard, Regional Business Segment Manager Admixture Systems Europe w BASF. „W ten sposób chcemy przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i obniżenia kosztów związanych z projektami budowlanymi. Projektanci i właściciele czerpią korzyści z modelu digital-twin na wszystkich etapach projektu: od planowania i projektowania po budowę i od konserwacji do rozbiórki.”
Ramowy program UE „Horyzont 2020” na badania i innowacje

Oprócz BASF konsorcjum SPHERE obejmuje specjalistów ds. oprogramowania, architektów, inżynierów, a także centra badawczo-rozwojowe. Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 820805. Jako program wsparcia UE program „Horyzont 2020” ma na celu wspieranie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach oraz konkurencyjnej gospodarki w całej UE, a także przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.
SPHERE to czteroletni projekt programu „Horyzont 2020”, którego realizacja potrwa do jesieni 2022 roku. Na podstawie czterech nowych projektów budowlanych i renowacyjnych we Włoszech, Finlandii, Austrii i Holandii, platforma digital-twin i szereg nowych narzędzi programowych mają być testowane i rozwijane w kierunku zbywalności.

Nowa strona docelowa BASF Construction Chemicals: www.virtual-design.basf.com
Biblioteka obiektów BIM: www.bimobject.com/en/product?brand=basf
Więcej informacji na temat projektu SPHERE: www.sphere-project.eu
Więcej informacji na temat projektów Horyzont 2020: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020