III Forum Ochrony Środowiska

BASF Polska Sp. z o.o. zaprasza do udziału w III Forum Ochrony Środowiska – woda, gleba i powietrze w przemyśle.

Reprezentant firmy – Jakub Sąsiadek, Product Manager – Waterproofing Systems - weźmie udział w tym wydarzeniu w charakterze prelegenta.

Termin i miejsce Forum: 24-25 listopada 2016 r., Hotel Copernicus, Toruń.

BASF Polska Sp. z o.o. jest Partnerem wydarzenia.

III Forum to kolejne spotkanie - organizowane przez Zespół powermeetings.eu – poświęcone m.in. rozważaniom nad strategicznymi tematami jakimi staną się wkrótce nowe zasady korzystania z wód oraz jakość środowiska wodnego, gruntów i powietrza w kontekście obowiązujących przepisów związanych z Dyrektywą IED, nowym Prawem Wodnym oraz tzw. rozporządzeniem glebowym.

Dlatego też istotną częścią listopadowego spotkania będzie sesja: Technologie a praktyka przemysłowa - case studies, dostępne rozwiązania technologiczne oraz zastosowanie rozwiązań w praktyce. W trakcie tej sesji poruszone będą takie zagadnienia, jak wdrażanie nowych obowiązków a gospodarka wodna i ścieki generowane przez przemysł energetyczny czy kwestie wody i ścieków. Omówiony zostanie temat nowych technologii w aplikacjach przemysłowych oraz oferowanych technologii dla uzdatniania wody i ścieków w branży, a także w zakresie oczyszczania gleby.

Sporo czasu w programie organizatorzy przeznaczyli najnowszym trendom w technikach pomiarowych dla ochrony środowiska oraz technice i technologiom dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej.