Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  Lone Star Funds przejmuje biznes chemii budowlanej od BASF

  W dniu dzisiejszym BASF i Lone Star, globalny fundusz kapitałowy, podpisały umowę sprzedaży segmentu BASF Construction Chemicals. Cena zakupu to kwota 3,17 miliarda Euro.  Finalizację tej transakcji przewiduje się na trzeci kwartał 2020 r. pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów ochrony konkurencji.

  „Naszym celem było znalezienie nowego domu dla segmentu Construction Chemicals, w którym będzie mógł w pełni wykorzystać swój potencjał" – powiedziała Saori Dubourg, członek Zarządu BASF SE, odpowiedzialna za segment Construction Chemicals. „Pod szyldem Lone Star zespół profesjonalistów z chemii budowlanej BASF może skupić się na strategii wzrostu i specyfice branży budowlanej”.

  „Segment BASF Construction Chemicals doskonale wpisuje się w nasze portfolio i uzupełnia nasze inwestycje w branży materiałów budowlanych" – powiedział Donald Quintin, prezes Lone Star na Europę. „Wysoko cenimy uznane w branży kompetencje i wiedzę ekspertów BASF Construction Chemicals poparte doskonałą historią innowacyjnych produktów i wybitnych osiągnięć na polu B+R. Mamy nadzieję wspólnie prowadzić do wzrostu tego przedsiębiorstwa".

  Segment BASF Construction Chemicals zatrudniający ponad 7000 pracowników, w którego skład wchodzą zakłady produkcyjne i centra sprzedaży w ponad 60 krajach, w 2018 roku odnotował wpływy ze sprzedaży w wysokości około 2,5 mld EUR.

  Podpisanie porozumienia ma swój natychmiastowy skutek w raportowaniu wyników grupy BASF. Sprzedaż i zyski generowane przez Dział Chemii Budowlanej nie będą zaliczane do wyników całej Grupy BASF już wstecznie od 1.01.2019. Natomiast liczby z roku poprzedniego będą ponownie przedstawione (Sprzedaż Grupy BASF 2018 po zmianach: 60.2 miliarda Euro; EBITDA 2018 po zmianach: 8,970 milionów Euro; zysk przed opodatkowaniem i kosztami nadzwyczajnymi po zmianach: 6,281 millionów Euro). Do zamknięcia transakcji zyski będą raportowane w dochodach po opodatkowaniu jako oddzielna pozycja („dochody po opodatkowaniu z niezakończonych operacji”).

  O funduszu Lone Star

  Lone Star jest funduszem private equity prowadzącym inwestycje w zakresie nieruchomości, kapitału, działalności kredytowej i innych aktywów finansowych na całym świecie. Od utworzenia pierwszego funduszu w 1995 roku Lone Star zorganizował dwadzieścia funduszy private equity o łącznym zaangażowaniu kapitałowym sięgającym około 85 mld USD. Jako wiodący inwestor private equity w dziedzinie materiałów budowlanych i branż powiązanych Lone Star dysponuje rozległym doświadczeniem międzynarodowym w tej branży i rozbudowanym portfolio inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. Więcej informacji o Lone Star można znaleźć na stronie www.lonestarfunds.com.

  Kontakt dla mediów:

  Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH, Tel.: +49 69 973 6263, Kom.: +49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com

  Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC, Tel.: +1 212 849 9662, Kom.: +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.com

  O BASF

  W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 122 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2018 r. firma BASF osiągnęła obroty rzędu 63 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS); zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

  Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości

  Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te opierają się na aktualnych szacunkach i prognozach Zarządu Spółki oraz dostępnych obecnie informacjach. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju sytuacji ani osiągnięcia wyników określonych w niniejszym dokumencie. Wyniki te zależą od wielu czynników, w tym od poziomu ryzyka i niepewności, a także od stopnia spełnienia się poczynionych założeń. BASF nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w przepisach prawa.