Systemy ochrony parkingu na bazie poliuretanu i polimocznika

​Zastosowanie elastycznych systemów podłogowych MasterTop I MasterSeal do ochrony i uszczelniania parkingu centrum handlowego. Zastosowane systemy są odporne na ciężki ruch samochodowy, czynniki atmosferyczne oraz agresję chemiczną.

MasterSeal CR 7000 - Renowacja zbiornika w oczyszczalni ścieków

Aplikacja systemu MasterSeal CR 7000. System zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy, co czyni go doskonałym rozwiązaniem przy renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków. Zastosowanie systemu MasterSeal CR 7000  nie jest ograniczone wilgotnością resztkową, a grunt można zastosować na optycznie suche podłoże.

MasterEase - Poprawa reologii betonu

​MasterEase jest superplastyfikatorem do betonu o niskiej lepkości. Opiera się na przełomowej technologii i poprawia właściwości reologiczne wysokowydajnego betonu, co znacznie ułatwia pompowanie, układanie i wykańczanie. Pozwala to na optymalizację  mieszanek betonowych i mieszanek betonowych o zmniejszonej emisji CO2.

MasterSeal M 689 Wieża Ciśnień Słupca

​Renowacja wewnętrznej powierzchni zbiornika wieżowego w Słupcy. Kluczowe znaczenia miał wybór odpowiedniej technologii, ze względu na styczność powierzchni z wodą pitną przeznaczoną dla miasta. Prace wykonała firma DUKO Engineering z Poznania, przy użyciu systemów Master Builders Solutions, a w szczególności produktu MasterSeal M 689.

Ucrete - Próba zniszczenia posadzki

​Obejrzyj próbę zniszczenia posadzki Ucrete. Poddaliśmy ją najbrutalniejszym zabiegom: uderzeniom, gotowaniu, działaniu kwasu i zamrażaniu. Obejrzyj, w języku polskim na: 

www.ucrete.basf.com/pl

 

 

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

​Szybki w wykonaniu system powłokowy na bazie membrany polimocznikowej. System mostkujący rysy statyczne i dynamiczne, do nawierzchni parkingów z nakładaną natryskowo warstwą izolacji wodochronnej i natryskową warstwą antypoślizgową „ Overspray”. Do zastosowania na odsłoniętych powierzchniach parkingów, gdzie wymagane jest maksymalna zdolność do mostkowania rys i odporność na zużycie.

Master Builders Solutions - Hydroizolacje

Profesjonalne rozwiązania dla zrównoważonego obiegu wody. Zbiorniki wody pitnej, oczyszczalnie ścieków, zapory i zbiorniki wodne, kanały nawadniające, akwedukty, wieże ciśnień, izolacja wodochronna, parkingi, mosty.