Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  Wyzwania związane z przechowywaniem wody — część 1

  Opublikowane przez  Albert Berenguel - 31 July, 2018

  Tekst oryginalny dostępny na oficjalnym blogu Master Builders Solutions

  Woda to życie, a zapewnienie jej właściwego przechowywania jest priorytetem od wczesnych etapów istnienia ludzkości. W przeszłości jako zbiorniki wodne wykorzystywane były pojemniki drewniane, ceramiczne i wykonane z kamienia naturalnego. Niektóre z nich są nadal powszechnie stosowane. W niniejszym artykule zamierzamy przedstawić różnorodne formy i rodzaje nowoczesnych zbiorników na wodę oraz kluczowe czynniki, które należy kontrolować, aby zapewnić pełną sprawność takiego zbiornika. 

  Kształty i przeznaczenie zbiorników na wodę

  Zbiorniki na wodę służą wielu celom — mogą być wykorzystywane do przechowywania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do zastosowań przemysłowych, uzdatniania wody lub nawet do przechowywania jej na wypadek pożaru. Istnieje wiele form i typów zbiorników na wodę. Często mają cylindryczny kształt ze względów statycznych, ale istnieje również wiele basenów na planie kwadratu; mogą być zakopane w ziemi, częściowo zakopane lub podniesione. Niezależnie od ich zastosowania czy kształtu materiałem stosowanym do budowy zbiorników wody przez kilka dziesięcioleci był prawie wyłącznie żelbet, który obecnie jest coraz częściej zastępowany przez beton sprężony co pozwala uniknąć powstawania pęknięć.

  Jakie czynniki wpływają na jakość wody?

  Należy uwzględnić to, że woda jest szczególnie wrażliwym zasobem, na który mogą negatywnie wpływać liczne czynniki środowiskowe, takie jak bakterie, wirusy, glony, zmiany pH oraz nagromadzenie minerałów i gazów. Zanieczyszczenie mogą spowodować np. rurociągi, materiały, z których wykonane są zbiorniki, oraz intruzje mineralne i gazowe, dlatego też zbiornik na wodę powinien być zaprojektowany tak, aby wyeliminować i ograniczyć negatywny wpływ tych czynników. Ponadto musi również istnieć procedura kontroli jakości wody, w tym regularny plan czyszczenia na wczesnym etapie, aby zapobiec wzrostowi glonów, bakterii i wirusów, zwłaszcza w przypadku zbiornika zawierającego wodę pitną.

  Jak zapewnić efektywność i trwałość zbiornika na wodę?

  Poniżej wymieniono najważniejsze czynniki, które należy kontrolować, aby zapewnić efektywność i trwałość dowolnego zbiornika przeznaczonego do magazynowania wody:

  1. Wilgotność. Betonowa konstrukcja zbiornika jest stale wilgotna, ponieważ zawsze ma kontakt z wodą. W połączeniu z tlenem jest to idealne środowisko sprzyjające korozji stali wewnętrznych prętów zbrojeniowych. Zjawisko to jest skrajnie niebezpieczne i należy go unikać, ponieważ obniża ono integralność konstrukcji, która następnie może się zapaść, jeśli odpowiednio wcześnie nie zostaną podjęte środki zaradcze.
  2. Pogorszenie stanu powierzchni zbiornika na skutek działania agresywnych chemikaliów. W niektórych przypadkach woda może mieć kwaśny odczyn i powodować działanie chemiczne na powierzchnię betonu. W innych przypadkach woda może być miękka i powodować uszkadzanie betonu. Ponadto zwykły ruch wody w basenie, niezależnie od tego, czy jest on naturalny czy wywołany przez pompy, może wzmocnić to zjawisko i powodować efekt ścierania.
  3. Pękanie zbiornika. W basenach betonowych pęknięcia mogą być zazwyczaj spowodowane kurczeniem hydraulicznym lub defektami konstrukcyjnymi. Wodę można przechowywać w zbiorniku tylko wtedy, gdy pęknięcia, które mogą wystąpić, są mostkowane przez wodoszczelną membranę wystarczająco elastyczną, aby zapewnić integralność zbiornika.
  4. Jakość wody. W szczególnym przypadku, jakim są magazyny wody pitnej, jakość wody ma oczywiście duże znaczenie, dlatego konstrukcja i wszystkie materiały nakładane na powierzchnię samego zbiornika muszą spełniać specjalne wymagania, które częściowo różnią się w poszczególnych krajach, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Dokładniejsze informacje na temat przepisów mających zastosowanie do wody pitnej można znaleźć w artykule:  Zróżnicowane wymagania lokalne pomimo wspólnej podstawy prawnej: prawodawstwo europejskie dotyczące materiałów syntetycznych mających kontakt z wodą pitną

  Podsumowując powyższe rozważania, można jednoznacznie stwierdzić, że chociaż magazynowanie wody w zbiorniku nadal jest wyzwaniem, staranna ochrona i wodoszczelność konstrukcji betonowej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości projektu magazynowania wody. Obecnie na rynku konkurują ze sobą różne technologie hydroizolacji — w następnym artykule omawiam argumenty za i przeciw dotyczące najpopularniejszych z nich.