Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  Rozwiązania do zabezpieczeń wtórnych, których celem jest ochrona środowiska i zarządzanie ryzykiem biznesowym

  Opublikowane przez  Eric Boullenois - 09.12. 2019

  Tekst oryginalny dostępny na oficjalnym blogu Master Builders Solutions

  Podmioty prowadzące zakłady przetwórcze, takie jak zakłady petrochemiczne i inne zakłady chemiczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w większości krajów, muszą wdrożyć plany i środki mające na celu powstrzymanie niebezpiecznego wycieku chemikaliów, które mogą zanieczyścić glebę i wodę. Niezależnie od działania zespołów szybkiego reagowania zbiorniki powinny móc zatrzymywać substancję przez pewien akceptowalny czas, a systemy na bazie żywicy wyściełające zbiorniki mogą ten czas wydłużyć. W niniejszym artykule wyjaśniam, dlaczego systemy natryskiwane na gorąco są szczególne pod względem spełniania specjalnych wymagań dotyczących wtórnego zabezpieczenia i oferują długotrwałą ochronę nawet w przypadku pojawienia się pęknięć w konstrukcji.

  Głównym elementem zatrzymującym są zbiorniki, w których przechowywane są ciecze. Zasadniczą funkcją wtórnego zabezpieczenia jest tymczasowe oraz bezpieczne powstrzymanie wycieku cieczy w drugim zbiorniku do czasu przybycia zespołów reagowania i bezpiecznego wyłączenia instalacji. Rysunek 1 przedstawia schematyczne i uproszczone podejście do uzyskania zabezpieczenia wtórnego. W ograniczeniu wpływu na środowisko wszelkich potencjalnych wycieków mogą także pomóc trzeciorzędne środki bezpieczeństwa, takie jak systemy wyłączenia awaryjnego i plany szybkiego reagowania służb przeciwpożarowych.

   

  Rysunek 1. Skuteczne zapobieganie wyciekom środków chemicznych to zarządzanie ryzykiem biznesowym

  W przypadku wycieku lub przecieku można bezpiecznie wybrać ciecz ze zbiornika i zutylizować ją.  Lokalne przepisy i regulacje określają standardowe czasy reakcji lub narażenia chemicznego, które musi wytrzymać zbiornik. W przeszłości bardzo powszechne były takie techniki jak wanny retencyjne, które składały się z płyt i ścian żelbetowych, jednak z biegiem czasu w konstrukcji betonowej mogły występować pęknięcia, stanowiące najczęściej spotykany problem dla inspektorów i operatorów. Obecnie nowoczesne powłoki na bazie żywicy mogą zapewniać skuteczniejszą ochronę przed wyciekami, jeśli rozwiązania te zostały zaprojektowane prawidłowo.
  Trwałość długookresowa nie zawsze może być najważniejsza w wypadku kontaktu z przechowywaną cieczą lub wycieku substancji. Wymagane jest, aby powłoka pozostała nieprzepuszczalna przez kilka godzin lub dni, ale już nie tygodni, zgodnie z planem czasu reakcji i uprzątania. Idealne rozwiązanie stanowić może, w zależności od planów i chęci poniesienia tego ryzyka, zużywalna, ekonomiczna powłoka.
  Przy określaniu specyfikacji chemoodpornych systemów powłokowych na bazie żywicy należy pamiętać, że żaden produkt nie będzie odporny na wszystkie produkty chemiczne lub substancje, które mogą być obecne.
  Najbardziej typowe wymagania produktowe dla powłok można podzielić na trzy kategorie: skuteczność, projekt i montaż oraz eksploatacja.

  Skuteczność

  • Odporność chemiczna
  • Zdolność mostkowania pęknięć
  • Trwałość (ruch pieszych lub pojazdów)
  • Antystatyczne (strefy przeciwwybuchowe)
  • Antypoślizgowe

  Projekt i montaż

  • Warunki, w których podłoże jest uszkodzone lub ograniczone
  • Skomplikowane, trudno dostępne obszary
  • Istniejący materiał powłokowy
  • Wielkość obszaru roboczego

   Eksploatacja

  • Czas powrotu do eksploatacji

  • Doświadczenie aplikatora

  • Możliwości naprawy istniejącej powłoki

  • Starzenie w obiektach na zewnątrz

  Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie do wtórnego zabezpieczenia hydroizolacyjnego?

   Możemy podsumować kluczowe etapy opracowania projektu niezawodnego wtórnego zabezpieczenia w postaci poniższej listy:

  • Przegląd warunków istniejących na terenie budowy (lub okresowe kontrole na terenie budowy) — zob. listę kontrolną.
  • Opracowanie koncepcji, w tym przegląd wykonalności.
  • Dobór odporności chemicznej i kryteriów wydajności — należy również uwzględnić temperaturę magazynowanych środków chemicznych. Aby zapoznać się z praktycznym przykładem, zobacz artykuł:
  • Magazynowanie gorących chemikaliów: obliczanie temperatury powierzchni i redukcja kosztów naprawy nawet o 30%
  • Zatwierdzenie koncepcji przez operatora.
  • Projekt wykonawczy i kosztorys. 
  • Przetargi i udzielanie zamówień.
  • Instalacja, w tym rygorystyczna kontrola jakości / odbiór.
  • Obliczenie lub oszacowanie czasu, po jakim nastąpi powrót do eksploatacji.

  I na zakończenie — przegląd kryteriów wydajności i ryzyko awarii w wypadku wycieku chemicznego są niezwykle ważne dla skutecznej realizacji projektu.