Stalowa wieża ciśnień – woda pitna, Słupca


Stalowy zbiornik wieżowy, potocznie zwany wieżą ciśnień, powstał w latach 90. XX wieku, by zapewnić stabilne ciśnienie wody w mieście Słupca (woj. Wielkopolskie). Obiekt ten podlega pod Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, którego historia, w różnych formach prawnych, sięga lat 60. XX wieku. Zbiornik ten posiada pojemność 700,00 m3 i usytuowany jest w północnej części miasta, w okolicach największego w Słupcy osiedla mieszkaniowego – Osiedla Niepodległości. Od czasu zakończenia budowy zbiornika wieżowego, czyli od 1993 roku, skończyły się problemy z niedoborami wody w okresach szczytowych zapotrzebowań.

Dla wielu mieszkańców Słupcy wieża ciśnień jest również punktem orientacyjnym, sięgając prawie 38,00 m, jest widoczna praktycznie z każdego miejsca w mieście.

W 2016 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy podjął decyzję o renowacji wewnętrznej powierzchni zbiornika wieżowego. Powierzchnia ta jest kluczowa ze względu na jej styczność z wodą pitną przeznaczoną dla miasta. Zorganizowano przetarg, w którym szczegółowo określono zadania dla przyszłego wykonawcy robót – wyspecyfikowano:

  • Strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni płaszcza zbiornika, w tym elementów stalowych wyposażenia zbiornika, włazów, drabiny itp. (cała wewnętrzna powierzchnia zbiornika) w celu usunięcia wszelkich istniejących powłok z obrabianej powierzchni stalowej według normy PN-EN ISO 8501‑1 do stopnia Sa 2½;
  • Usunięcie ścierniwa ze zbiornika;
  • Wykonanie warstwy gruntującej (warstwa sczepna), a następnie wykonanie metodą natryskową nawierzchnio-izolacji ze 100% materiału polimocznikowego w zbiorniku wieżowym w Słupcy. Nałożona warstwa z polimocznika powinna mieć grubość od 2 do 2,5 mm. Każda warstwa powinna mieć Atest higieniczny PZH. Dopuszczono zabezpieczenie mniejszych wewnętrznych elementów zbiornika – drabiny lub innych drobnych elementów – materiałem na bazie poliuretanu (warstwa również powinna posiadać Atest higieniczny PZH);
  • Płukanie i dezynfekcja zbiornika;
  • Badanie bakteriologiczne wody.
  • Inwestor również wymagał co najmniej 6‑letniej gwarancji na wykonane roboty renowacyjne.

Tego niełatwego zadania, ze względu na prawie 38,0‑metrową wysokość zbiornika wieżowego, podjęła się firm DUKO Engineering z Poznania, która od 2007 roku zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji z zakresu inżynierii środowiska. Firm DUKO Engineering przy renowacji zastosowała sprawdzone systemy polimocznikowe firmy BASF oferowane pod marką Master Builders Solutions.

Firma DUKO Engineering rozpoczęła prace od montażu rusztowania wewnątrz wieży ciśnień – było to spore wyzwanie ze względu na specyficzne wymiary budowli. Następnie wnętrze wieży zostało odpowiednio przygotowane poprzez wypiaskowanie. Do gruntowania zbiornika firma DUKO Engineering użyła specjalnego gruntu MasterSeal P 684. Po przygotowaniu podłoża nastąpiła natryskowa aplikacja 100% polimocznika MasterSeal M 689, który oprócz wysokiej odporności chemicznej jest materiałem o wysokiej elastyczności, dzięki czemu posiada zarówno najwyższą statyczną zdolność przesklepiania rys (klasa A5 wg EN 1062‑7 (A) – szerokość pęknięcia: 2,5 mm), jak i najwyższą dynamiczną zdolność przesklepiania rys (klasa B4.2 wg EN 1062‑7 (B) – szerokość pęknięcia: 0,2–0,5 mm, przy 20 000 cykli i częstotliwości 1 Hz). Dzięki natryskowej aplikacji materiał nie posiada żadnych połączeń i tworzy jednolitą i szczelną powłokę. Do zaizolowania drabiny oraz innych drobnych elementów zastosowano materiał na bazie poliuretanu MasterSeal M 808, który to został zaaplikowany ręcznie. Wszystkie zastosowane materiały posiadają aktualne atesty PZH z przeznaczeniem do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Po aplikacji membrany polimocznikowej oraz zdemontowaniu rusztowania zbiornik został wypłukany i zdezynfekowany, po czym wykonano badania bakteriologiczne wody, które wypadły bez żadnych zastrzeżeń. Całościowe zadanie zostało wykonane w okresie od początku grudnia 2016 do końca stycznia 2017 roku.

Czytaj kartę referencji

Wieża Ciśnień

Renowacja zbiornika wody w Słupcy