Zbiornik wody pitnej

Jednym z głównych celów zastosowania uszczelniającej powłoki polimocznikowej w tym zadaniu było doszczelnienie oraz zabezpieczenie powierzchni betonowych zbiorników na wodę, które do momentu aplikacji wykazywały pewne nieszczelności.

Prace renowacji 5 000 m² wykonała firma DUKO Engineering w 2014 roku. Powłoka polimocznikowa MasterSeal M 689 w znacznym stopniu wydłuża okres eksploatacji zbiorników na wodę. Dzięki wysokiej odporności chemicznej i pełnej szczelności nie ulega rozkładowi. Dzięki temu eliminujemy bardzo kosztowne i uciążliwe naprawy powierzchni betonu wewnątrz zbiorników oraz wykluczamy i eliminujemy ich nieszczelności na długi czas.

 

Udostępnione przez: DUKO ENGINEERING.

W celu przygotowania podłoża zbiornika do aplikacji zastosowano w tym celu mechaniczną obróbkę. Wewnętrzna powierzchnia w zbiornikach została zagruntowana materiałem UCRETE Primer SC – podkład odporny na wilgoć. Po 24 godzinach na zagruntowanej powierzchni betonu wykonano natrysk polimocznikowej powłoki Masterseal M 689 grubości ok. 2,00 mm w jednej warstwie. MasterSeal M 689, jako trwale elastyczna i wysoce odporna chemicznie powłoka z dopuszczeniem do stosowania w kontakcie z wodą pitną (Atest PZH) w pełni w pełni zabezpiecza betonową konstrukcję przed degradacją i korozją, dodatkowo uszczelniając jej ściany i jednocześnie jakość wody przeznaczonej
do spożycia.Udostępnione przez: DUKO ENGINEERING.

Wieża Ciśnień

Renowacja zbiornika wody w Słupcy