​Polityka prywatności

BASF dziękuje Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem.
Ochrona danych ma w BASF priorytetowe znaczenie. W związku z tym pragniemy przekazać Państwu szczegółowe informacje na następujące tematy:

 • Jakie informacje gromadzi BASF podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej
 • W jakich celach informacje te są przetwarzane
 • Na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych osobowych
 • Jakim odbiorcom są przekazywane dane osobowe
 • Jak długo dane osobowe są przechowywane
 • Czy mają Państwo obowiązek udostępnić nam swoje dane osobowe

Oprócz tego chcemy poinformować,

 • Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych
 • Kto pełni funkcję administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych, jak również chcemy przekazać Państwu dane kontaktowe inspektora ochrony danych (jeśli istnieje)

1. Jakie informacje gromadzi BASF podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej?

1.1   Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową w celach informacyjnych (tzn. nie w celu rejestracji lub nawiązania kontaktu), następujące informacje są automatycznie przesyłane z Państwa przeglądarki na nasz serwer:

 • Adres IP Państwa komputera
 • Informacje dotyczące Państwa przeglądarki
 • Nazwa strony internetowej, z której Państwo do nas trafili
 • Nazwa wywoływanej strony oferty (URL) lub wywoływanego pliku
 • Data i godzina wizyty
 • Ilość przeniesionych danych
 • Informacje na temat statusu, na przykład komunikaty o błędach
Celem przetwarzania danych jest
 • zapewnienie udostępnienia Państwu żądanych treści. Pełny adres IP przechowujemy przy tym jedynie tak długo, jak jest to technicznie konieczne, aby wyświetlić Państwu żądaną stronę. 
 • przekazanie Państwa adresu IP usługodawcy, który porównuje Państwa publiczny adres IP z informacjami firmowymi niebędącymi danymi osobowymi. Takie informacje firmowe są przez nas zapisywane. Na tym etapie przetwarzania Państwa adres IP nie jest zapisywany ani przez naszego usługodawcę, ani przez nas.
 • zapewnienie nam ochrony przed atakami oraz zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Wspomniane dane przechowujemy tymczasowo przez maksymalnie 180 dni w sposób zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. Wymóg usunięcia danych po maksymalnie 180 dniach nie dotyczy danych dotyczących operacji dostępu, które są niezbędne do dalszego monitorowania ataków i zakłóceń.
Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

1.2   Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub drogą e-mailową, otrzymujemy następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Państwa adres e-mail i inne informacje, które przekazują nam Państwo w swoim e-mailu lub w polach formularza kontaktowego (wiadomość)
 • Oraz inne dobrowolne dane
Podczas wysyłki wiadomości zapisywane są ponadto następujące dane:
 • Data i godzina nawiązania z nami kontaktu
Celem przetwarzania danych jest
 • wyłącznie przetworzenie zapytania w sprawie kontaktu.
Inne dane osobowe, które są przetwarzane podczas wysyłki wiadomości, mają zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.
Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

1.3   Na naszej stronie internetowej można subskrybować bezpłatny newsletter. Podczas zgłoszenia do newslettera przekazywane są nam następujące dane z maski wprowadzania danych:

 • Adres IP komputera, z którego wysyłane jest zgłoszenie
 • Imię i nazwisko
 • Państwa adres e-mail
 • Oraz inne dobrowolnie wprowadzone dane
Podczas zgłoszenia do newslettera zapisywane są ponadto następujące dane:
 • Data i godzina zgłoszenia
Celem przetwarzania danych jest
 • wyłącznie wysyłka subskrybowanego newslettera

Inne dane osobowe, które są przetwarzane podczas zgłoszenia do newslettera, mają zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

Na potrzeby zgłoszenia do naszego newslettera wykorzystujemy tzw. metodę double opt-in. Jeśli subskrybowali Państwo newsletter na naszej stronie internetowej, na podany podczas zgłoszenia adres e-mail otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. W ten sposób chcemy uniemożliwić wysyłanie zgłoszeń za pomocą obcych adresów e-mail.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych oraz wysyłki subskrybowanego newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z Państwa zgłoszenia do naszego newslettera, co stanowi istotne i odpowiednie powiązanie w rozumieniu punktu 47 RODO, jak również z okoliczności, że przekazywane informacji na temat nowych produktów lub usług oraz wydarzeń i eventów jest przyjętą praktyką w naszej branży oraz że większość naszych klientów oczekuje takich informacji i wysoko je ceni.

1.4   Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu bezpłatne informacje do pobrania (np. przewodniki, webinaria, narzędzia do planowania itp.). Aby mogli Państwo pobrać te bezpłatne informacje, za pośrednictwem maski wprowadzania danych zostaną przekazane nam następujące informacje:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina rejestracji
 • imię i nazwisko
 • e-mail (jako nazwa użytkownika)
 • kod pocztowy
 • kraj
 • hasło
 • grupa, do której należy użytkownik, np. architekt
 • oraz inne dobrowolnie wprowadzone dane

Podczas zgłoszenia do newslettera zapisywane są ponadto następujące dane:

 • data i godzina pobrania
Celem przetwarzania danych jest 
 • udostępnienie żądanych informacji oraz 
 • kontakt z Państwem w celach marketingowych
Inne dane osobowe, które są przetwarzane podczas rejestracji, mają zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu maski wprowadzania danych oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

Podstawę prawną przetwarzania i wykorzystywania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest częścią usług świadczonych w ramach stosunku wzajemności.
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO).

2. Czy na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informację o wykorzystywaniu plików cookie na naszym specjalnym bannerze informacyjnym. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na wykorzystanie przez nas plików cookie. Poniżej wyjaśnimy Państwu, jakie pliki cookie wykorzystujemy oraz jak mogą Państwo zapobiec tworzeniu naszych plików cookie.
Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze. Podczas wywoływania naszej strony internetowej plik cookie może zostać zapisany w Państwa systemie operacyjnym.

2.1   Następujące pliki cookie są ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i dla realizacji określonych funkcji naszej strony internetowej:

Plik cookie

Cel

Usunięcie

MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

Plik cookie zostaje utworzony i zapisany z wartością „true” tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie „OK”, aby zatwierdzić informację o plikach cookie. W przeciwnym razie taki plik cookie nie istnieje.

1 rok po wizycie na naszej stronie internetowej

MBS Country Language Selector BASF Country
Language name

Plik cookie zostaje utworzony i zapisany z wartością „true” tylko wtedy, gdy użytkownik zaznaczy wartość wyboru w polach „Kraj” i „Język” oraz o ile aktywne jest jego automatyczne wyświetlanie. W przeciwnym razie taki plik cookie nie istnieje.

1 rok po wizycie na naszej stronie internetowej

Anti Xsrf Token

Ten plik cookie i jego wartość są generowane na nowo podczas każdej sesji. Zapewnia on przesyłanie zapytań z tej samej przeglądarki, aby zapobiec manipulacjom. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Plik zostaje usunięty po wyczyszczeniu przeglądarki lub pamięci podręcznej

ASP.NET SessionId

Pojedyncza sesja przeglądarki. Obecnie jest potrzebny wyłącznie na potrzeby CAPTCHA.

Plik zostaje usunięty po wyczyszczeniu przeglądarki lub pamięci podręcznej

File_Download

Plik cookie zostaje utworzony tylko wtedy, gdy w tym samym oknie pobierany jest dokument (za pośrednictwem ukrytej ramki iFrame).

Aktualne wyszukiwanie, później natychmiastowa walidacja

FedAuth

Zapewnia zarejestrowanym użytkownikom bezpieczny dostęp.

Plik zostaje usunięty po wyczyszczeniu przeglądarki lub pamięci podręcznej

[UserName]_userProject

Zapisuje konfigurację aktualnie zdefiniowanego projektu, aby można go było przesłać później do serwera; ponadto projekt zostaje zachowany, aby nowi użytkownicy witryny mogli z niego skorzystać.

Plik zostaje usunięty po wyczyszczeniu przeglądarki lub pamięci podręcznej

[UserName]_tempData

Przechowuje tymczasowe informacje na temat statusu użytkownika/konta na potrzeby odpowiedniej realizacji UI: newsletter, blokada użytkownika, projekt dla administratorów.

Plik zostaje usunięty po wyczyszczeniu przeglądarki lub pamięci podręcznej

Idsrvauth
Idssrvauth

Zapewnia, że zarejestrowany użytkownik ma dostęp, który jest udzielany zarejestrowanym użytkownikom.

Plik zostaje usunięty po wyczyszczeniu pamięci podręcznej W przypadku wybranej opcji „zapamiętaj mnie”: 1 rok po wizycie na naszej stronie internetowej

​IdSrvUserLang

Zapisuje aktualnie wybrany język, aby wyświetlić go podczas kolejnej wizyty.

1 rok po wizycie na naszej stronie internetowej

​wsfedsignout

Ponownie zapisuje adres zwrotny URL po pomyślnym zalogowaniu/wylogowaniu podczas tej samej sesji w zewnętrznej aplikacji.

Plik zostaje usunięty po wyczyszczeniu przeglądarki lub pamięci podręcznej

2.2   Za pomocą następujących plików cookie analizujemy korzystanie z naszej strony internetowej:

Plik cookie

Cel

Usunięcie

​atidvisitor

​Ten plik cookie instalowany przez narzędzie analityczne AT Internet umożliwia śledzenie listy witryn internetowych odwiedzanych przez użytkownika i przechowywanie informacji identyfikacyjnych użytkownika. Usunięcie tego pliku cookie powoduje, że użytkownik ponownie odwiedzający witrynę traktowany jest jako nowy odwiedzający, ponieważ brakuje jego informacji identyfikacyjnych.

​Ten plik wygasa po upływie 6 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie (okres ten można zmodyfikować).

​atreman

​Ten plik cookie instalowany przez narzędzie AT Internet umożliwia zapamiętanie wcześniejszych zdarzeń użytkownika. Jeśli ten plik cookie zostanie usunięty, przypisanie wcześniejszych zdarzeń nie będzie już możliwe. 

​Ten plik wygasa po upływie 30 dni od ostatniej wizyty na stronie (okres ten można zmodyfikować).

​atredir

​Ten plik cookie umożliwia AT Internet przechowywanie informacji przesyłanych podczas przekierowań JavaScript w celu określenia źródła wizyty. Usunięcie tego pliku cookie powoduje utratę informacji przesyłanej podczas przekierowania.

​Domyślnie plik ten jest przechowywany przez 30 sekund (okres ten można zmodyfikować).

​atsession

​Ten plik cookie instalowany przez narzędzie AT Internet umożliwia gromadzenie listy nowych zdarzeń napotkanych podczas wizyty, aby uniknąć wielokrotnego pomiaru tych samych zdarzeń. Usunięcie tego pliku cookie powoduje, że zdarzenia, które już się wydarzyły podczas wizyty, mogą zostać wysłane ponownie.

​Ten plik wygasa po upływie 30 minut od wizyty na stronie (okres ten można zmodyfikować).

​atuserid

​Ten plik cookie instalowany przez narzędzie AT Internet służy do przechowywania identyfikatora użytkownika na potrzeby witryn z plikami cookie pierwszej kategorii (ang. first-party cookie). Usunięcie tego pliku powoduje, że niepowtarzalny identyfikator odwiedzającego używany w witrynach z plikami cookie pierwszej kategorii staje się niedostępny. 

​Ten plik wygasa po upływie 13 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie (okres ten można zmodyfikować).

​idrxvr

​Ten plik cookie typu third-party instalowany przez narzędzie AT Internet pozwala na przechowywanie ID użytkownika, za pomocą którego możliwe jest rozpoznawanie użytkowników w różnych domenach. Plik ten ma wartość techniczną związaną z zarządzaniem zidentyfikowanymi odwiedzającymi.  Jego usunięcie może spowodować zmiany w określeniu wizyty/odwiedzającego.

​Ten plik wygasa po upływie 13 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie. 

​tmst

​Ten plik znacznika czasu typu third-party instalowany przez narzędzie AT Internet wskazuje datę pierwszego umieszczenia pliku cookie ID odwiedzającego. Jego usunięcie może spowodować zmiany
w określeniu wizyty/odwiedzającego. 

Ten plik wygasa po upływie 6 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie. ​

Id

Używamy pliku cookie DoubleClick, aby gromadzić dane dotyczące interakcji użytkowników z reklamami i innymi funkcjami usług reklamowych w ramach korzystania z naszej strony internetowej.

2 lata po wizycie na naszej stronie internetowej

utag_main

Biblioteka Tealium Tag Management tworzy pojedynczy plik cookie o nazwie utag_main i zarządza nim. Ten plik cookie zawiera zintegrowane wartości, które umożliwiają anonimowe monitorowanie sesji użytkownika – na przykład wyraźne oznaczenie sesji oraz znacznik czasu Unix/Epoch w milisekundach.

1 rok po wizycie na naszej stronie internetowej

D41ID

Używamy pliku cookie Dun & Bradstreet, aby gromadzić anonimowe informacje o firmach, które odwiedzają naszą stronę internetową.

1 rok po wizycie na naszej stronie internetowej

Zgromadzone w ten sposób dane są poddawane pseudonimizacji przy użyciu środków technicznych. W związku z tym przyporządkowanie tych danych do Państwa osoby jest niemożliwe.
Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

2.3   Ponadto na naszej stronie internetowej jest zintegrowana aplikacja HubSpot. Obejmuje ona tzw. pliki cookie analizujące relacje z klientami. HubSpot wykorzystuje tzw. pliki „Web Beacon” oraz pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze.

Operatorem jest spółka HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Polityka prywatności HubSpot jest dostępna pod adresem: 
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej

 • subskrybują Państwo nasz newsletter
 • pobierają materiały lub 
 • wypełniają nasz formularz kontaktowy
HubSpot gromadzi oraz zapisuje następujące dane wraz z danymi, które sami Państwo wprowadzili, za pomocą poniżej wymienionych plików cookie:

Plik cookie

Cel

Usunięcie

__hstc

Główny plik cookie służący do monitorowania użytkowników. Zawiera on domenę, utk (patrz poniżej), początkowy znacznik czasu (ostatnia wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (obecna wizyta) oraz numer sesji zwiększany z każdą kolejną wizytą.

2 lata po wizycie na naszej stronie internetowej

 hubspotutk

Ten plik cookie jest wykorzystywany do monitorowania tożsamości użytkownika. Ten plik cookie jest przekazywany HubSpot podczas wysyłki formularza oraz powielania kontaktów.

10 lata po wizycie na naszej stronie internetowej

 __hssc

Ten plik cookie zapisuje sesje. Wykorzystuje się go do ustalenia, czy należy zwiększyć numer sesji i znacznik czasu w pliku cookie __hstc. Zawiera on domenę, viewCount (zwiększa każdy pageView podczas sesji) oraz początkowy znacznik czasu sesji.

30 minut po wizycie na naszej stronie internetowej

​__hssrc

Ten plik cookie jest tworzony również wtedy, gdy HubSpot zmienia sesyjny plik cookie. Ustawiamy go na „1” i wykorzystujemy do ustalenia, czy użytkownik ponownie uruchomił swoją przeglądarkę. Jeśli taki plik cookie nie występuje w ramach zarządzania plikami cookie, zakładamy, że chodzi o nową sesję.

​Plik zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki

​__hs_opt_out

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez sekcję wytycznych dotyczących ochrony danych „opt-in” do przypomnienia, aby nie prosić użytkownika o ponowną akceptację plików cookie. Ten plik cookie jest tworzony wtedy, gdy daje się użytkownikom możliwość odrzucenia plików cookie.

2 lata po wizycie na naszej stronie internetowej

​__hs_do_not_track

​Może on zapobiec temu, aby kod śledzenia wysyłał informacje do HubSpot. Tworzenie tego pliku cookie różni się od dezaktywacji plików cookie, przez co zanonimizowane informacje mogą być nadal przesyłane do HubSpot.

2 lata po wizycie na naszej stronie internetowej

​__hs_testcookie

Ten plik cookie jest wykorzystywany do sprawdzenia, czy użytkownik aktywował wsparcie dla plików cookie.

Plik zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki

​hsPagesViewedThisSession

​Ten plik cookie jest wykorzystywany do monitorowania wywołań strony podczas sesji.

​Plik zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki

Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z Państwa zgłoszenia do naszego newslettera, nawiązania kontaktu lub pobrania naszych informacji, co stanowi istotne i odpowiednie powiązanie w rozumieniu punktu 47 RODO, jak również z okoliczności, że przekazywanie informacji na temat nowych produktów lub usług oraz wydarzeń i eventów jest przyjętą praktyką w naszej branży oraz że większość naszych klientów oczekuje takich informacji i wysoko je ceni.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie tych plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.


3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe, o których mowa w punktach 1.1–1.4, przekazujemy podmiotowi przetwarzającemu z siedzibą w Unii Europejskiej. Podmiot przetwarzający przetwarza dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.
Dane, o których mowa w punkcie 2.3, są przekazywane operatorowi HubSpot. Spółka HubSpot Inc. posiada certyfikację zgodną z Tarczą Prywatności UE-USA oraz zobowiązała się do przestrzegania przepisów RODO.

4. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

BASF stosuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, stratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze środki zabezpieczające są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

5. Jakie prawa Państwu przysługują?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych przysługują Państwu określone prawa:


Prawo dostępu do danych: Prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, oraz do innych określonych informacji (np. do informacji, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności)

Prawo do sprostowania danych: Jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych: Na podstawie tzw. „prawa do bycia zapomnianym” mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba ze istnieje obowiązek ich przechowywania. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem bezwzględnym. Na przykład możemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli określone przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków ustawowych lub do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Prawo to obejmuje ograniczenie wykorzystywania lub sposobu wykorzystywania. Jest ono ograniczone do określonych przypadków i istnieje w szczególności wtedy, gdy:
(a) dane są nieprawidłowe;
(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiają Państwo usunięcia danych;
(c) dane nie są nam już potrzebne, lecz Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
W przypadku ograniczenia przetwarzania możemy dalej przechowywać dane, lecz nie możemy ich wykorzystywać. Prowadzimy wykaz osób, które skorzystały z prawa do ograniczenia przetwarzania, aby zapewnić właściwe ograniczenie przetwarzania.


Prawo do przenoszenia danych: Prawo to stanowi, że musimy przekazywać Państwa dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego do Państwa osobistych celów.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli są one przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów, w szczególności w przypadku marketingu bezpośredniego.

Prawo do uzyskania informacji: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, jasnym i prostym językiem.

Prawo do wycofania udzielonej zgody: Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wykonanie tych praw nie wiąże się z żadnymi kosztami. Muszą Państwo jednak potwierdzić swoją tożsamość na dwa sposoby. Będziemy podejmować odpowiednie starania zgodnie z naszymi obowiązkami ustawowymi, aby przenieść Państwa dane osobowe do naszych systemów danych, sprostować je lub usunąć.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, złożyć skargę lub przekazać inne zapytania, prosimy skontaktować się z nami drogą e-mailową lub pocztową. Postaramy się odpowiedzieć Państwu w ciągu 30 dni.
Dane kontaktowe są dostępne w punkcie 7.

Po otrzymaniu skargi skontaktujemy się z osobą, która ją złożyła, celem jej wyjaśnienia. Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzyć tej skargi w bezpośredni sposób, w razie potrzeby skonsultujemy się z właściwymi organami, w szczególności z organami ds. ochrony danych.

Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani rozpatrzeniem skargi dotyczącej Państwa danych osobowych, mogą Państwo skierować skargę do właściwych organów ds. ochrony danych.

6. Gdzie możemy złożyć skargę?

Mogą Państwo skierować skargę do wskazanego w niniejszej Polityce prywatności inspektora ochrony danych (dane kontaktowe poniżej) lub do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Ewentualnie mogą Państwo skontaktować się z jednostką:

Krajowy inspektor ds. ochrony danych i wolności informacji w Nadrenii-Palatynacie
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

​​

7. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i kto jest inspektorem ochrony danych?

Informacje na temat administratora znajdą Państwo tutaj.

Osobą kontaktową ds. przepisów o ochronie danych jest:

BASF Polska sp. z o.o.
Dział Master Builders Solutions
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Tel. + 48 12 372 80 00


Prosimy użyć adresu wyżej określonej osoby kontaktowej, aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, Ms Katarzyna Radzikowska-Hudała. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się również drogą e-mailową data-protection.pl@basf.com.

8. Ochrona danych w przypadku osób niepełnoletnich

Nasza strona internetowa jest skierowana do osób, które mają co najmniej 18 lat. Nie chcemy gromadzić danych osobowych osób poniżej 18. roku życia.

W związku z tym osoby poniżej 18. roku życia nie powinny przekazywać swoich danych osobowych na tej stronie internetowej ani za jej pośrednictwem. Jeśli osoba poniżej 18. roku życia przekaże swoje dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej, usuniemy te dane i nie będziemy ich dalej przetwarzać, o ile będziemy świadomi niepełnoletności danej osoby.​