Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację


  Zakres odpowiedzialności 

  1. Strona internetowa jest prowadzona przez firmę Master Builders Solutions Polska Sp. o.o. Wszelkie prawa do strony należą do Master Builders Solutions Polska Sp. o.o.  i są dla niej zastrzeżone.

  2. Użytkownik otrzymuje dostęp do strony internetowej i udostępnianego na niej oprogramowania tylko w „dostępnej postaci” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Z wyjątkiem przypadków świadomego działania, firma Master Builders Solutions Polska Sp. o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej lub w związku z nią. Master Builders Solutions Polska Sp. o.o.  nie jest odpowiedzialna i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody pośrednie, wtórne, wynikowe i specjalne powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej lub w związku z nią.

  3. Wszelkie informacje na temat produktów oraz inne informacje opublikowane na stronie internetowej są podane zgodnie z najlepszą wiedzą Master Builders Solutions Polska Sp. o.o. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym prawem, informacje takie nie stanowią żadnych gwarancji lub oświadczeń ani nie są podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Master Builders Solutions Polska Sp. o.o.  i nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów.

  4. O ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione na piśmie, strona internetowa, jej zawartość oraz umieszczone na niej informacje nie powodują zmiany Ogólnych warunków sprzedaży firmy Master Builders Solutions Polska Sp. o.o.

  5. Bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności firma Master Builders Solutions Polska Sp. o.o.  może bez uprzedzenia i według własnego uznania wprowadzać zmiany do i/lub zaprzestać prowadzenia niniejszej strony internetowej lub jej części ani też nie ma obowiązku uaktualniania strony internetowej.

  6. Umieszczone linki do innych stron internetowych („Hyperlinki") nie oznaczają promowania takich innych stron przez firmę Master Builders Solutions Polska Sp. o.o., która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko.

  7. Wszelkie roszczenia lub pozwy związane ze stroną internetową lub korzystaniem z niej podlegają prawu niemieckiemu i będą zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego.

  8. Informacje zgodnie z § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG): Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. nie będzie uczestniczyć w żadnym postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów w rozumieniu VSBG ani w jakimkolwiek mechanizmie rozstrzygania sporów online i nie jest do tego zobowiązany. Jeśli nie stwierdziliśmy inaczej znaki towarowe, wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafiki, tekstu przekazu audio i wideo i innych treści należą do Master Builders Solutions Polska Sp. o.o.  i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez zgody właściciela. Zawartość niniejszej strony podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawa autorskiego i własności intelektualne. Niektóre elementy tej strony są chronione prawami autorskimi przysługującymi innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa zastrzeżone.