4x4 Concrete czyli wytrzymałość na życzenie

Innowacyjna, opatentowana (Nr 6,858,074) technologia o nazwie 4x4 Concrete System jest unikalną metodą uzyskiwania betonu o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Nazwa 4x4 Concrete wywodzi się od betonu, który osiąga wytrzymałość na zginanie wynoszącą przynajmniej 400 psi w ciągu czterech godzin od wylania, co jest wymogiem Wydziału Transportu Kalifornii. Natomiast niektóre zastosowania nie wymagają takich parametrów. Elastyczność 4x4 Concrete może być modyfikowana, aby sprostać wielu różnym kryteriom wytrzymałości poprzez dostosowanie proporcji mieszanki i dozowanie domieszek.

Zastosowanie Systemu 4x4 Concrete

Jedną z głównych metod skrócenia czasu zastygania nawierzchni jest zastosowanie mieszanki betonowej, która szybko osiąga dużą wytrzymałość. Dzięki systemowi 4x4 Concrete możliwe jest dozowanie mieszanki przy użyciu lokalnie dostępnego cementu portlandzkiego, kruszywa i wybranych domieszek. System 4x4 Concrete można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka wytrzymałość wczesna, czyli wymiana nawierzchni, nowa nawierzchnia, jezdnia mostowa, beton samozagęszczalny i whitetopping (nakładka z betonu). Może być również stosowany podczas naprawy nawierzchni lotniskowej.

Profile projektu

4x4 Concrete spełnia wszystkie techniczne i wydajnościowe wymogi inżynierów budowy dróg Wydziału Transportu Kalifornii i jest obecnie stosowany przez inne stanowe Wydziały Transportu.

Dane techniczne

W celu opracowania parametrów technicznych systemu 4x4 Concrete, przeprowadzono zarówno wewnętrzne, jak i niezależne badania.