Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  Reduktory wody, wysoki zakres

  Wysoki poziom redukcji wody dla wyjątkowych osiągnięć inżynieryjnych

  Technologia i wszechstronność portfolio superplastyfikatorów wyróżnia się w obszarach o wysokich parametrach użytkowych, takich jak beton o wysokiej wytrzymałości, pompowalność, beton samozagęszczalny, beton o niskiej przepuszczalności, nasiąkliwości i skurczu.

  • Doskonałe parametry betonu w stanie świeżym i stwardniałym ​​
  MasterEase

  MasterEase 3040

  Domieszka upłynniająca do betonów o obniżonej lepkości

  MasterEase 5051

  Domieszka upłynniająca do betonów o obniżonej lepkości

  MasterGlenium

  MasterGlenium 43 PAV

  Domieszka upłynniająca dla samorozlewnych podkładów podłogowych

  MasterGlenium ACE

  MasterGlenium ACE 420

  Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody PN-EN 934-2

  MasterGlenium ACE 430

  Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody PN-EN 934-2

  MasterGlenium ACE 435

  Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu.

  MasterGlenium ACE 560

  Wsokoefektywna domieszka upłynniająca oparta na technologii eterów polikarboksylanowych.

  MasterGlenium SKY

  MasterGlenium SKY 1600

  Wysoce efektywny superplastyfikator skoncentrowany na zachowaniu długiego czasu urabialności mieszanki betonowej oraz wysokiego rozwoju wytrzymałości wczesnych.

  MasterGlenium SKY 578

  Domieszka do produkcji betonu towarowego

  MasterGlenium SKY 591

  Domieszka do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki.

  MasterGlenium SKY 596

  Superplastyfikator utrzymany w koncepcji Total Performance ControlTM, zakładającej produkcję betonu o niskiej zawartości wody

  MasterGlenium SKY 620

  MasterGlenium SKY 620 domieszka do betonu redukująca wodę

  MasterGlenium SKY 638

  Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu - PN-EN 934-2

  MasterGlenium SKY 653

  Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu dedykowana dla betonu towarowego

  MasterGlenium SKY 686

  MasterGlenium SKY 716

  Wysoko efektywny superplastyfikator skoncentrowany na optymalizacji właściwości reologicznych mieszanki betonowej

  MasterSure

  MasterSure HES 1517

  Wysokoefektywny superplastyfikator oparty o najnowszą koncepcję polimeryzacji eterów skoncentrowaną na wysokim rozwoju wytrzymałości wczesnej.

  ​MasterSure HES 1515

  Wysokoefektywny superplastyfikator oparty o najnowszą koncepcję polimeryzacji eterów skoncentrowaną na wysokim rozwoju wytrzymałości wczesnej, z zachowaniem wydłużonego czasu urabialności mieszanki betonowej.