MasterX-Seed 100 - Domieszka przyspieszająca wiązanie betonu

Przyspieszenie procesu hydratacji i podwyższenie wytrzymałości wczesnej

MasterX-SEED 100 jest zawiesiną wodną zarodków krystalizacji w postaci nanocząstek, zaprojektowanych dla przyspieszenia procesu hydratacji cementu w wczesnym stadium (6 ÷ 12 godzin). Dzięki unikalnej i innowacyjnej technologii zarodkowania wzrost kryształów uwodnionego krzemianu wapnia zostaje zdecydowanie przyspieszony. W przeciwieństwie do tradycyjnych domieszek przyspieszających zastosowanie zarodków fazy C-S-H jako aktywatorów prowadzi do budowy mikrostruktury o ulepszonych właściwościach znacznie podwyższając wytrzymałości wczesne betonu.

Unikalna technologia krystalizacji

MasterX-SEED 100 stanowi podstawowy element opracowanej przez firmę BASF koncepcji Crystal Speed Hardening. Dzięki unikalnej technologii krystalizacji oferuje ona:

 • Zmniejszenie zużycia energii;
 • Możliwość optymalizacji materiałowej;
 • Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego;
 • Przyspieszenie procesu twardnienia bez obniżenia jakości produkowanego betonu;

Lepsza wytrzymałość i trwałość betonu

Najnowsza technologia przyspieszania procesu twardnienia dzięki zarodkom krystalizacyjnym pozwala na:

 • Znaczne podniesienie wytrzymałości wczesnych oraz wytrzymałości końcowych;
 • Skrócenie czasu lub całkowite wyeliminowanie obróbki cieplnej;
 • Efektywniejsze wykorzystanie form dzięki wcześniejszemu rozszalowaniu (szybsza rotacja form lub szalunków);
 • Ograniczenia ilości cementu potrzebnej dla osiągnięcia wysokich wczesnych wytrzymałości;
 • Lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz przyspieszenie cyklu produkcyjnego;
 • Korzystanie z mniej aktywnych cementów;
 • Zwiększenie trwałości betonu;

Domieszka przyspieszająca wiązanie betonu pozwala na szybkie rozformowanie:

 • Betonów dla prefabrykacji, od których wymaga się wysokich wytrzymałości wczesnych;
 • Elementów wymagających szybkiego rozformowania, dając możliwość efektywniejszego wykorzystania form;
 • Betonów z zastosowaniem mniej reaktywnych cementów;
 • Betonu w warunkach obniżonych temperatur;

Do pobrania

DWU MasterXseed 100

pdf (438,23 Kb)

KT_MasterX-SEED_100

pdf (150,75 Kb)
Wideo