MasterAir 107 Napowietrzająca domieszka do betonu

MasterAir 107 jest efektywną domieszką napowietrzającą, do produkcji której wykorzystano surfaktanty anionowe. Domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody powodujących powstawanie w trakcie mieszania stabilnych mikroporów powietrza, regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki betonowej.

Napowietrzająca domieszka do betonu MasterAir 107 umożliwia produkcję betonu

o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:

 • podnosząc odporność na zarażanie/rozmrażanie,
 • podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności środków odladzających,
 • obniżając podciąganie kapilarne.

Mieszanka betonowa produkowana z MasterAir 107 charakteryzuje się:

 • podwyższoną plastycznością i urabialnością,
 • większą stabilnością i spójnością,
 • obniżoną tendencją do segregacji oraz bleedingu.

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego

gdzie wymaga się wysokiej odporności na agresję mrozową w obecności soli odladzających, lub bez ich stosowanie, co szczególnie jest pożądane w przypadku:

  • betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk,
  • betonów do budowy obiektów mostowych,
  • betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych.

Środek napowietrzający bardzo dobrze sprawdza się w przypadku produkcji zapraw poprawiając ich:

 • urabialność oraz obróbkę,
 • właściwości ciepłochronne (izolacyjność).

Napowietrzająca domieszka do betonu MasterAir 107 może być stosowana w kombinacji zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild, MasterGlenium lub MasterEase.​

 

Do pobrania

KT MasterAir 107

pdf (149,57 Kb)
Wideo