MasterAir 114 do betonów dla budownictwa inżynieryjnego  o wysokiej mrozoodporności

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2

MasterAir 114 jest wysokowydajną domieszką napowietrzającą, do produkcji której wykorzystano syntetyczne tensydy. Domieszka obniża napięcie powierzchniowe wody powodujących powstawanie w trakcie mieszania stabilnych mikroporów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki betonowej.

Zastosowanie MasterAir 114 skutkuje napowietrzeniem betonu

Wykorzystanie domieszki MasterAir 114 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:

 • Podnosząc odporność na zamrażanie/rozmrażanie;
 • Podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności środków odladzających;
 • Obniżając podciąganie kapilarne;

Mieszanka betonowa produkowana z udziałem MasterAir 114 charakteryzuje się:

 • Podwyższoną plastycznością i urabialnością;
 • Większą stabilnością i spójnością;
 • Obniżoną tendencją do segregacji oraz odstoju wody;

MasterAir 114 do betonów dla budownictwa inżynieryjnego  o wysokiej mrozoodporności

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego gdzie wymaga się wysokiej mrozoodporności w obecności soli odladzających, lub bez ich stosowania, co jest szczególnie pożądane w przypadku:

 • Betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk;
 • Betonów do budowy obiektów mostowych;
 • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych;

Środek napowietrzający bardzo dobrze sprawdza się w przypadku produkcji zapraw, poprawiając ich:

 • Urabialność oraz obróbkę;
 • Właściwości termoizolacyjne (izolacyjność);

Do pobrania

DWU MasterAir 114

pdf (196,13 Kb)

KT MasterAir 114

pdf (140,04 Kb)
Wideo