​MasterAir 117 wysokoskoncentrowana domieszka napowietrzająca

MasterAir 117 jest wysokoskoncentrowaną domieszką napowietrzającą, na bazie surfaktantów anionowych. Środek powierzchniowoczynny podczas mieszania tworzy sieć stabilnych mikroporów powietrza w mieszance betonowej.

Wykorzystanie domieszki MasterAir 117 umożliwia produkcję betonu:

 • odpornego na zarażanie/rozmrażanie,
 • odpornego na działanie mrozu w obecności środków odladzających,
 • obniżając podciąganie kapilarne.

Mieszanka betonowa produkowana z MasterAir 117 charakteryzuje się:

 • podwyższoną plastycznością i urabialnością,
 • większą stabilnością i spójnością,
 • obniżoną tendencją do segregacji oraz bleedingu.

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego:

gdzie wymaga się wysokiej odporności na agresję mrozową w obecności soli odladzających, co szczególnie jest pożądane w przypadku:

 • betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk,
 • betonów do budowy obiektów mostowych,
 • betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych;

Środek napowietrzający bardzo dobrze sprawdza się w przypadku produkcji zapraw poprawiając ich: 

 • urabialność oraz obróbkę,
 • właściwości ciepłochronne (izolacyjność).

MasterAir 117 może być stosowany w kombinacji zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild lub MasterGlenium.

Do pobrania

KT MasterAir 117

pdf (149,34 Kb)
Wideo