MasterAir 3012 tworzy stabilne mikropory powietrza w betonie

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2

MasterAir 3012 należy do grupy związków powierzchniowo czynnych na bazie żywic. Domieszka o wysoce efektywnym działaniu powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego wody co skutkuje podczas mieszania powstawaniem stabilnych mikroporów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości betonu.

Jaki efekt dają stabilne mikropory powietrza w betonie

Wykorzystanie domieszki MasterAir 3012 umożliwia produkcję betonu o zmodyfikowanej strukturze, w której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza:

 • Podnosząc odporność na zamrażanie/rozmrażanie;
 • Podnosząc odporność na działanie mrozu w obecności środków odladzających;
 • Obniżając podciąganie kapilarne;

Mieszanka betonowa produkowana z udziałem MasterAir 3012 charakteryzuje się:

 • Podwyższoną plastycznością i urabialnością;
 • Większą stabilnością i spójnością;
 • Obniżoną tendencją do segregacji oraz odstoju wody;
 • Łatwością w napowietrzaniu betonów nawet o wysokiej zawartości drobnych frakcji;

Do betonu dla budownictwa inżynieryjnego

Domieszka przeznaczona jest szczególnie do produkcji betonów dla budownictwa inżynieryjnego dla których warunki eksploatacji zaliczane są do klasy ekspozycji XF3 i XF4 czyli:

 • Betonów nawierzchniowych m.in. dla dróg i lotnisk;
 • Betonów do budowy obiektów mostowych;
 • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych;

Obecność mikroporów regularnie rozmieszczonych w całej objętości powodują że mieszanka zachowuje jak z udziałem mikrowypełniacza zwiększając jej urabialność, plastyczność oraz podnosząc lepkość dzięki czemu ograniczana jest segregacja oraz odstój wody.

Środek napowietrzający może być wykorzystany produkcji zapraw poprawiają ich:

 • Urabialność oraz obróbkę;
 • Właściwości termoizolacyjne (izolacyjność);

MasterAir 3012 może być stosowany w połączeniu zarówno z plastyfikatorami serii MasterPozzolith BV jak i superplastyfikatorami MasterPolyheed, MasterRheobuild lub MasterGlenium.

Do pobrania

DWU MasterAir 3012

pdf (438,62 Kb)

KT MasterAir 3012

pdf (165,01 Kb)
Wideo