MasterAir 81 do produkcji gotowej zaprawy nakładanej kielnią

Napowietrzająca domieszka do betonu zgodna z PN-EN 934-2

MasterAir 81 umożliwia produkcję w wytwórni betonu towarowego gotowej zaprawy przystosowanej do nakładania kielnią i charakteryzującej się opóźnionym początkiem wiązania. Składniki napowietrzające powodują wytworzenie plastycznej, przyczepnej i idealnej do wykonywania spoin zaprawy. System opóźniający umożliwia jej wykorzystanie w czasie do 36 godzin.

Wykorzystanie domieszki MasterAir 81 pozwala na produkcję zapraw o:

  • Bardzo dobrej przyczepności do powierzchni;
  • Bardzo dobrej urabialności;
  • Wysokiej zawartości powietrza zwiększającej jej właściwości izolacyjne;
  • Właściwej konsystencji;
  • Wydłużonym czasie urabialności;
  • Podwyższonej retencji wody;

Do produkcji zapraw nakładanych kielnią o opóźnionym początku wiązania

  • Murarskich i tynkarskich zapraw cementowych;
  • Zapraw z piaskami o wysokiej zawartości frakcji drobnych;
  • Zapraw w podwyższonych temperaturach

Do pobrania

DWU MasterAir 81

pdf (386,54 Kb)

KT MasterAir 81

pdf (147,17 Kb)
Wideo