MasterCast 721 wysoka wytrzymałość wczesna - beton wibroprasowany

Domieszka do betonów wibroprasowanych zapewniająca wysoką wytrzymałość wczesną.

MasterCast 721 jest innowacyjnym superplastyfikatorem na bazie polikarboksylowych eterów, które adsorbując się na ziarnach spoiwa separują je i rozpraszają, ograniczając tarcie wewnętrzne pomiędzy nimi, co zapewnia jednorodność mieszanki betonowej. Dzięki modyfikacji łańcucha polimeru rozproszenie ziaren spoiwa jest możliwe bez blokowania procesu hydratacji, który zachodzi na ich zwiększonej powierzchni, przyczyniając się do bardzo wysokich przyrostów wytrzymałości zwłaszcza we wczesnych okresach dojrzewania betonu.

FIT 4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne dla producentów prefabrykowanych elementów betonowych:

 1. Opłacalność
 2. Wydajność
 3. Estetyka
 4. Trwałość

„FIT” oznacza spełnienie wszystkich wymagań.

Wykorzystanie domieszki do betonów wibroprasowanych MasterCast 721 przyczynia się do:

 • Lepszego zagęszczenia mieszanki, co w połączenie z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość, skurcz i tendencję do powstawania wykwitów;
 • Obniżenia podciągania kapilarnego;
 • Poprawy estetyki wyrobów;
 • Skuteczniejszej hydratacji spoiwa ułatwiając uzyskanie wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz dając możliwość stosowania mniej aktywnych cementów;
 • Skrócenie czasu formowania elementu;

Domieszka MasterCast 721 przeznaczona jest szczególnie dla betonów o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:

 • Kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad, płyt ażurowych, obrzeży;
 • Wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur;
 • Betonu barwionego;
 • Betonu zbrojonego i strunobetonu;
 • Dachówek;

Do pobrania

KT MasterCast 721

pdf (144,41 Kb)
Wideo