MasterCast 743 Ułatwia zagęszczanie betonu i zmniejsza wykwity

Domieszka do betonu zmniejszająca wykwity i ułatwiająca zagęszczanie wyrobów.

MasterCast 743 jest innowacyjnym produktem powstałym w wyniku połączenia polimerów o silnym efekcie hydrofobowym z hydrofilowymi monomerami. Modyfikowany w ten sposób polimer jest bardzo dobrze rozpuszczalny w mieszance betonowej, a jednocześnie reagując z spoiwem uszczelnia beton ograniczając wnikanie wody co zmniejsza wykwity na powierzchni prefabrykowanych elementów betonowych.

FIT 4 VALUE uwzględnia cztery elementy istotne dla producentów prefabrykowanych elementów betonowych:

 • Opłacalność
 • Wydajność
 • Estetykę
 • Trwałość

„FIT" oznacza spełnienie wszystkich wymagań.

Wykorzystanie MasterCast 743 przyczynia się do:

 • wyeliminowania powstawania wykwitów na powierzchni produktów.
 • obniżenia podciągania kapilarnego
 • poprawy estetyki wyrobów
 • zwiększenia szczelność i ograniczeniu wnikania wody w wyrób, co podwyższa trwałość betonu
 • lepszego zagęszczania mieszanki
 • obniżenia czasu wymaganego do optymalnego zagęszczenia mieszanki
 • intensyfikacji działania barwników.

Zastosowanie MasterCast 743

Domieszka przeznaczona jest szczególnie dla betonów o konsystencji wilgotnej wykorzystywanych do produkcji:

 • kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, palisad, płyt ażurowych, obrzeży
 • wibroprasowanych elementów dla systemów kanalizacyjnych min. studni, osadników, rur.
 • betonu barwionego
 • dachówek

 

Do pobrania

KT MasterCast 743

pdf (144,85 Kb)
Wideo