MasterCast EH 550 Domieszka do betonu ekspansywnego

Domieszka do produkcji betonu ekspansywnego charakteryzująca się niskim skurczem.

MasterCast EH 550 w kontakcie z zaczynem cementowym wytwarza gaz powodujący powstanie mikroporów, dzięki czemu wzrasta objętość mieszanki betonowej lub zaprawy, a w przypadku mniejszych dawek możliwa jest redukcja skurczu.

Wykorzystanie MasterCast EH 550 umożliwia:

  • Produkcję betonów, zapraw oraz iniektów o ograniczonym skurczu, ograniczając ryzyko spękań obniżających jakość betonu, stwardniałych iniektów i zapraw.
  • Produkcję betonów, zapraw oraz iniektów ekspansywnych umożliwiających efektywne wypełnianie trudno dostępnych miejsc takich jak szczeliny po pęknięciach.
  • Produkcję betonów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów o mniejszej skłonności do segregacji i odstoju wody w wyniku powstałego gazu.
  • Wyeliminowanie lub ograniczenie kosztownych metod uzupełniania ubytków metodą ciśnieniowej iniekcji.

Domieszka do betonu ekspansywanego MasterCast EH 550:

Domieszka może być wykorzystana do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów cementowych o właściwościach ekspansywnych lub o niskim skurczu. MasterCast EH 550 jest szczególnie przydatny w przypadku:

  • Konieczności wypełnienia mieszanką betonową, zaprawą lub iniektem trudno dostępnych miejsc jak szczeliny, ubytki w konstrukcjach i gruncie, wąskie prześwity pomiędzy szalunkami, otuliny dla naprawianych konstrukcji.

Efekt ekspansji pozwoli na:

  • Całkowite wypełnienie wąskich elementów, szczelin;
  • Ubytków zabezpieczając w ten sposób konstrukcje lub stabilizując i wzmacniając je.
  • Produkcji betonów, zapraw, iniektów o niskim skurczu odpornych na pęknięcia.

Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasteRheobuild, MasterPozzolith lub MasterGlenium. MasterCast EH 550 może być stosowany w połączeniu z domieszkami przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE, MasterX-SEED 100.

Do pobrania

DWU MasterCast EH 550

pdf (262,04 Kb)

KT_MasterCast_EH_550

pdf (151,36 Kb)
Wideo