Dodatki do cementu zwiększające wytrzymałość wczesną i redukujące zużycie energii na mielenie

Wcześniej: Cementium 2000 ES

Co to jest MasterCem ES 2000?

MasterCem ES 2000 to płynny, gotowy do użycia dodatek do cementu przeznaczony do poprawienia właściwości cementu. Oprócz działania ułatwiającego mielenie i zwiększającego sypkość przy transporcie cementu, MasterCem ES 2000 przyczynia się do poprawy właściwości cementu poprzez oddziaływanie zawartych w nim składników chemicznych. Składniki te modyfikują właściwości klinkieru i poprawiają jego właściwości hydrauliczne. Produkty te mogą zawierać lub nie zawierać chlorków.

Seria MasterCem ES 2000 została opracowana z myślą o zwiększaniu wytrzymałości wczesnej cementu. Te właściwości można wykorzystać do uzyskania najlepszych właściwości produktu lub optymalizacji cementu przy zachowaniu początkowego poziomu jakości. Średnie zwiększenie wytrzymałości wczesnej wynosi +10-25% w ciągu 1-2 dni w stosunku do betonu kontrolnego. Właściwości produktu są uzależnione od parametrów urządzeń mielących, warunków, w których przebiega proces, właściwości surowców i rodzaju cementu. Optymalne wykorzystanie właściwości dodatków do cementu może wymagać dostosowania parametrów młyna i separatora.

MasterCem ES 2000 zwiększa sypkość cementu, co ma pozytywny wpływ na jego transportowanie i redukuje zjawisko aglomeracji w silosach magazynowych.

Jakie zastosowania ma MasterCem 2000 ES?

Produkty MasterCem ES 2000 są przeznaczone do stosowania w procesie mielenia cementu w:

  • Młynach kulowych (obiegi zamknięte i otwarte)
  • Młynach pionowych
  • Innych systemach mielenia cementu

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterCem 2000 ES?

Produkty MasterCem ES 2000 oferują następujące korzyści przy produkcji cementu:

  • Redukcja kosztów dzięki niższemu jednostkowemu zużyciu energii na mielenie (kWh/t) i optymalizacji stopnia rozdrobnienia i składu cementu, przy zachowaniu jego właściwości.
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej dzięki większej przepustowości młyna i zoptymalizowanej recepturze cementu.
  • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju dzięki obniżonej zawartości klinkieru i odpowiedniej emisji CO2. Pozyskanie jednostek redukcji emisji.
  • Różnicowanie produktu dzięki poprawionej wydajności i poprawionym parametrom cementu przy końcowym zastosowaniu.
  • Ułatwione obchodzenie się z cementem, dzięki szybszemu transportowaniu na terenie zakładu i w centrach dystrybucyjnych. Redukcja przestojów w zakładzie i zoptymalizowane przechowywanie w silosach.

Wideo