Dodatki do cementu przeznaczone do zastosowań specjalnych.

Wcześniej: Cementium 6000 SP

Przykład: produkty MasterCem SP 6100 redukują jednostkowe zużycie energii na mielenie i zwiększają przepustowość młyna w procesie mielenia surowców mineralnych.

Co to jest MasterCem SP 6100?

MasterCem SP 6100 to płynny, gotowy do użycia środek ułatwiający mielenie do surowców cementowych, oddzielnego mielenia dodatkowych materiałów cementowych lub innych minerałów przemysłowych.

MasterCem SP 6100 może być stosowany do mielenia wapienia, krzemionki, naturalnej pucolany, węglanu wapnia i innych minerałów. Te produkty neutralizują siły przyciągania między krystalicznymi cząsteczkami powstającymi podczas procesu mielenia. Uzyskany efekt dyspersji poprawia efektywność mielenia, redukując frakcje grubego kruszywa i zwiększając sypkość proszku.

Te właściwości mogą być wykorzystywane do obniżania jednostkowego zużycia energii na mielenie oraz zwiększania przepustowości młyna. Średnia poprawa efektywności mielenia wynosi 5-25% w stosunku do betonu kontrolnego. Jednakże, wydajność produktu jest uzależniona od rodzaju młyna i jego parametrów, warunków procesu i właściwości materiału.

Jakie zastosowania ma MasterCem SP 6100?

Produkty MasterCem SP 6100 są przeznaczone do stosowania w procesie mielenia cementu w:

  • Młynach kulowych (obiegi zamknięte i otwarte)
  • Młynach pionowych
  • Innych systemach mielenia cementu

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterCem SP 6100?

Produkty MasterCem SP 6100 oferują następujące korzyści przy produkcji cementu:

  • Redukcja kosztów dzięki mniejszemu jednostkowemu zużyciu energii na mielenie (kWh/t) i mniejszym kosztom utrzymania.
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej dzięki większej przepustowości młyna.
  • Drobniejsze ziarna proszku / redukcja frakcji kruszywa grubego, co prowadzi do zwiększenia jakości klinkieru i cementu
  • Ułatwione obchodzenie się z proszkiem, dzięki szybszemu transportowaniu materiału na terenie zakładu

Wideo