MasterEmaco N 305 FC - drobnoziarnista zaprawa reprofilacyjna

Szpachla wyrównawcza, drobnoziarnista do naprawy powierzchni betonowych bez mostka szczepnego

Do nieprzeznaczonych do chodzenia powierzchniach pionowych, sufitowych i poziomych, konstrukcji inżynierskich i mostowych zgodna z EN 1504-3 do warstw grubości 1 do 5 mm.   

Naprawy niekonstrukcyjne

Do zastosowanie na powierzchniach obciążonych dynamicznie, na których nie odbywa się ruch np.: stropy konstrukcji mostowych, lub nieobciążonych dynamicznie (np. ściany oporowe, filary i inne konstrukcje betonowe); Podłoże pod stosowane w dalszej kolejności systemy powierzchniowe, ochronne i gruntujące.

MasterEmaco N 305 FC posiada certyfikat zgodności z normą EN 1504-3 w klasie R2

Właściwości zaprawy reprofilacyjnej MasterEmaco N 305 FC

  • Gotowa do użytku po wymieszaniu z wodą;
  • Naprawy nieonstrukcyjne o grubości 1 - 5 mm;
  • O minimalnej kurczliwości i twardnieniu bez pęknięć;
  • Tworząca równą powierzchnię bez dziur, na którą można następnie nanieść powłokę ochronną;
  • Odporna na działanie wody i mrozu;
  • Charakteryzuje się doskonałą odpornością na sole odladzające;
  • Stosowalna na zewnątrz i wewnątrz;
  • Tiksotropowa, do nanoszenia bez mostka sczepnego;
  • Doskonale urabialna (nakładanie ręczne, względnie natrysk na mokro);

Do pobrania

DWU_basf_MasterEmaco N 305 FC

pdf (172,84 Kb)

KTP_MasterEmaco N_305_FC

pdf (279,43 Kb)
Wideo