MasterEmaco P 5000 AP aktywny grunt ochronny do napraw betonu

Jednokomponentowy, bazujący na cemencie, wielofunkcyjny, aktywny grunt wiążący

MasterEmaco P 5000 AP jest jednokomponentowym, modyfikowanym polimerami, gruntem na bazie cementu.  Wiąże oraz aktywnie chroni beton. MasterEmaco P 5000 AP przywraca wysokie pH środowiska i zapewnia aktywne hamowanie korozji chroniąc stal zbrojeniową. Może być również użyty jako spoiwo klejące podkład pod kolejne zaprawy naprawcze. Po zmieszaniu z wodą przyjmuje formę zawiesiny, która może być aplikowana pędzlem na wyczyszczone zbrojenie, lub bezpośrednio na zwilżone przygotowane podłoże betonowe jeżeli jest używane jako warstwa wiążąca.

MasterEmaco P 5000 AP - grunt na bazie cementu do ochrony stali zbrojeniowej:

 • Gdy stal jest widoczna i dostępna grubość pokrywy jest mniejsza niż 10 mm.;
 • Gdy beton jest zanieczyszczony chlorkami;
 • W agresywnym środowisku gdy dodatkowa ochrona jest wymagana;
 • Naprawy z MasterEmaco N 5200 kiedy stal jest widoczna;
 • Kiedy czas na placu budowy nie pozwala na zastosowanie zapraw naprawczych zaraz po oczyszczeniu zbrojenia;

MasterEmaco P 5000 AP może być również stosowany jako grunt wiążący

oraz w celu polepszenia właściwości aplikacyjnych przy ręcznym nakładaniu zapraw naprawczych w ekstremalnych warunkach i przy ekstremalnych grubościach.

Grunt ochronny:

 • Doskonałe właściwości antykorozyjne przez przywrócenie wysokiego pH środowiska;
 • Zapewnia aktywne hamowanie korozji dodatkowa ochrona prętów zbrojeniowych;

Doskonała współpraca ze stalą zbrojeniową i betonem

 • Spełnia wszystkie krajowe i międzynarodowe normy dotyczące gruntowania zbrojenia w systemach naprawczych betonu;
 • Modyfikowany polimerami w celu polepszenia wiązania do prętów zbrojeniowych;
 • MasterEmaco P 5000 AP nie ma wpływu na siłę wyciągania stali zbrojeniowej;
 • Perfekcyjna kompatybilność ze stalą zbrojeniową z betonem lub zaprawą naprawczą;

Efektywna aplikacja

 • Szybkie utwardzanie- oszczędność czasu i pieniędzy;
 • Proste mieszanie z wodą;
 • Łatwa kontrola pokrycia stali - Od jasnoszarego do białego koloru;
 • Dostarczane w hermetycznym opakowaniu wielokrotnego użytku;

Do pobrania

DWU_basf_MasterEmaco P 5000 AP

pdf (164,94 Kb)

KTP_MasterEmaco P_5000_AP

pdf (536,48 Kb)
Wideo