MasterEmaco® S 488 tiksotropowa zaprawa naprawcza z  kompensacją skurczu

Tiksotropowa, kompensująca skurcz, siarczanoodporna zaprawa naprawcza do reprofilowania struktury betonu według EN 1504-3 do zastosowania w grubościach 6-40 mm.

MasterEmaco S 488 jest 1K, ekstra wysokiej wytrzymałości, o wysokim module, kompensującą skurcz, konstrukcyjną i siarczanoodporną zaprawa naprawczą zgodną z wymaganiami EN 1504-3 klasa R4.

 • Tiksotropowa, wysokiej wytrzymałości zaprawa do reprofilowania betonu na obiektach mostowych, naprawy zniszczonych elementów konstrukcyjnych w różnych konstrukcjach inżynierskich, na pionowych i  sufitowych powierzchniach. 
 • MasterEmaco S488 spełnia wszystkie wymagania do napraw zbrojonego betonu obciążonego dynamicznie. 
 • Do zewnętrznych i wewnętrznych aplikacji, prace naprawcze o grubości 6-40mm w jednej warstwie. 
 • Do drogowych napraw na poziomych powierzchniach używaj zapraw MasterEmaco T lub MasterEmaco Fast dla szybkich napraw.

CECHY I KORZYŚCI

 • Gotowy do użycia produkt, wystarczy tylko zmieszać go z wodą. 
 • Zużycie ok. 1.8 kg/m2 suchego proszku / mm grubość warstwy. 
 • Zaprawa kompensująca skurcz aby zredukować ryzyko spękań zarówno w świeżej zaprawie jak i po utwardzeniu z dynamicznym obciążeniem. 
 • Wysoka odporność na karbonatyzację. 
 • Bardzo wysoka odporność na działanie soli odladzających. Wysoka odporność na zamrażanie i rozmrażanie.
 • Zaprawa tiksotropowa, aplikacja bez użycia gruntu. Może być aplikowana wewnątrz i na zewnątrz na pionowych i sufitowych powierzchniach.
 • Bardzo dobra urabialność (może być łatwo aplikowany natryskowo lub za pomocą pacy). Wolny od chlorków. 
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów (Cr-VI)<2 ppm.

Do pobrania

DWU_basf_MasterEmaco S 488

pdf (185,87 Kb)

KTP_MasterEmaco S_488

pdf (543,65 Kb)
Wideo