MasterEmaco S 5300 - wzmacniania włóknami zaprawa do napraw konstrukcyjnych

Lekka, modyfikowana polimerami, zaprawa wzmacniania włóknami do napraw konstrukcyjnych.

Zaprawa MasterEmaco S 5300 to gotowy do użycia materiał, który zawiera odporny na siarczany cement portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze uziarnione piaski, specjalnie dobrane włókna polimerowe (poliakrylonitryl) oraz dodatki. Aby znacząco zmniejszyć skurcz, wykorzystana została nanotechnologia. Ta grubopowłokowa zaprawa do napraw konstrukcyjnych, spełnia wymogi części 3 klasy R3 nowej normy europejskiej EN 1504.

Zaprawa tiksotropowa

Po zmieszaniu z wodą tworzy silnie tiksotropową zaprawę, którą można łatwo nakładać ręcznie, pacą lub natryskowo w warstwach o grubości do 75 mm. Nadaje się zwłaszcza do prac na płaszczyznach pionowych i sufitowych, w których wymagane jest profilowanie ręczne. Umożliwia nakładanie pojedynczej grubej warstwy.

Do  napraw konstrukcyjnych elementów betonowych o niskiej wytrzymałości:

 • Krawędzie balkonów, podsufitki i płyty;
 • Parkingi wielopoziomowe;
 • Parapety, listwy przypodłogowe i belki poprzeczne w budynkach handlowych lub mieszkalnych;
 • Elewacje budynków;
 • Panele prefabrykowane;
 • Wsporniki;

Co czyni zaprawą wzmacnianą włóknami MasterEmaco S 5300 produktem wyjątkowym :

 • Opracowana z użyciem najnowszej nanotechnologii i systemów kompensacji skurczu w celu zminimalizowania tendencji do powstawania spękań;
 • Średnia wytrzymałość (niższa niż MasterEmaco S 5400) i niższy moduł sprężystości umożliwiają naprawę betonu o średniej wytrzymałości, ograniczając problemy związane z ruchami różnicowymi.
 • Doskonale przylega do betonu;
 • Wyjątkowa urabialność – MasterEmaco S 5300 można nakładać w warstwie do 75 mm na powierzchniach poziomych lub pionowych oraz nawet 50 mm na sufitach;
 • Łatwość formowania profili i narożników bez użycia szalunku.
 • Bardzo mały skurcz i doskonała odporność na pękanie.
 • Trwała i odporna na działanie czynników atmosferycznych.
 • Niska przepuszczalność wody i chlorków.
 • Niska zawartość chromianów (Cr[VI] < 2 ppm).
 • Nie zawiera chlorków.

grubowarstwowa zaprawa naprawcza

Do pobrania

DWU MasterEmaco S 5300

pdf (199,18 Kb)

KTP MasterEmaco S 5300

pdf (277,95 Kb)
Wideo