MasterEmaco S 5400  tiksotropowa zaprawa do napraw strukturalnych

Jednokomponentowa, o bardzo wysokiej wytrzymałości zaprawą kompensującą skurcz 

MasterEmaco S 5400 jest gotowym do użycia materiałem zawierającym odporny na siarczany cement portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze wysortowany piasek, specjalnie wyselekcjonowane polimerowe włókna (PAN-poliacrylonitryl) i specjalne dodatki pomagające w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko częstego występowania pęknięć skurczowych. Po zmieszaniu z wodą, MasterEmaco S 5400 przyjmuje formę wysoce tixotropowej zaprawy dającej się łatwo natrysnąć lub nałożyć szpachlą. Spełnia wymagania nowej Europejskiej Normy EN 1504 część 3 Klasa R4.

Zaprawa do napraw strukturalnych elementów betonowych

 • Kolumny, filary i trawersy do wszystkich mostów;
 • Wieże chłodnicze, kominy i inne w środowiskach przemysłowych;
 • Uzdatnianie wody i wyposażenie kanalizacyjne;
 • Tunele, rury, ujścia kanałów i wszystkie konstrukcje znajdujące się pod ziemią szczególnie w trudnych warunkach gruntowych;
 • Konstrukcje morskie.

Korzyści z zastosowania siarczanoodpornej zaprawy naprawczej  odpornej na karbonatyzację:

 • Może być aplikowany wewnątrz i na zewnątrz, na powierzchnie pionowe i sufity, w suchych i mokrych środowisku;
 • Formułowane z nową nanotechnologią, zaprawa kompensująca skurcz i wzmocniona włóknami (włókna poliakrylonitryl) dla zminimalizowania tendencji do pęknięć;
 • Wysoce tiksotropowy- może być aplikowany powyżej 50 mm bez konieczności wtórnego zbrojenia;
 • Wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość;
 • Znakomita do łatwego wprowadzania i wykończenia;
 • Wysoki moduł i doskonała adhezja do betonu zapewnia przenoszenie obciążeń;
 • Doskonała odporność na zamrażanie i rozmrażanie;
 • Wysoka odporność na karbonatyzację;
 • Odporność na siarczany;
 • Bardzo niska przepuszczalność dla wody i chlorków;
 • Niska zawartość chromianów (Cr [VI] < 2 ppm);
 • Nie zawiera chlorków.

Do pobrania

DWU_basf_MasterEmaco S 5400

pdf (182,46 Kb)

KTP_MasterEmaco S_5400

pdf (469,74 Kb)
Wideo