MasterEmaco T 1100 TIX szybka zaprawa naprawcza do elementów obciążonych ruchem.

Szybkowiążąca i twardniejąca zaprawa o wysokiej wytrzymałości, Kompensujaca skurcz, wzmocniona włóknem, tiksotropowa

MasterEmaco T 1100 TIX jest jednokomponentową, szybkowiążącą i twardniejącą tiksotropową naprawczą i podkładową zaprawą zgodną z wymaganiami nowych Europejskich Norm EN 1504 część 3 klasa R4.

MasterEmaco T 1100 TIX jest gotowym do użycia materiałem zawierającym odporny na siarczany cement Portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze wysortowany piasek, specjalnie wyselekcjonowane włókna polimerowe (PAN-poliakrylonitryl) i specjalne dodatki zapewniające szybki przyrost wytrzymałości nawet w temperaturach poniżej zera, zwiększona wytrzymałość, niski skurcz suszenia.

Po zmieszaniu z woda, MasterEmaco T 1100 TIX przyjmuje formę plastyczne/tiksotropowej zaprawy, która może być łatwo aplikowana ręcznie. MasterEmaco T 1100 TIX może być stosowana na grubość od 10 mm do 150 mm.

MasterEmaco T 1100 TIX do powierzchni obciążonych ruchem:

 • Podkład pod małej lub średniej wielkości ramki studzienek włazu;
 • Podkład pod krawężnik i kamienie brukowe;
 • Łatanie poziomych powierzchni;
 • Łatanie pochylonych powierzchni;
 • Optymalizacja przy obciążeniu ruchem;
 • Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego;
 • Zastosowanie w niskich temperaturach lub zimnych magazynach;
 • Aplikacja w najtrudniejszych warunkach na budowie;
 • W miejscach gdzie wymagane są bardzo krótkie okresy w zakłóceniach ruchu;

Szybkowiążąca i szybkotwardniejąca zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości:

 • Szybki przyrost wytrzymałości;
 • MasterEmaco T 1100 TIX może być dopuszczony do ruchu już po zaledwie 2 godzinach;
 • Bardzo wysokie wczesne i końcowe wytrzymałości;

Doskonała do szybkich napraw także w ujemnych temperaturach:

 • Doskonałe właściwości aplikacyjne;
 • Możliwe zwiększenie grubości aplikacji po dodaniu żwiru;
 • Stosowanie w ujemnych temperaturach  od - 10°C.;
 • Doskonała przyczepność i twardość;
 • C80/95 klasa wytrzymałości betonu zgodnie z normą EN 206;
 • Bardzo niski skurcz;
 • Zminimalizowana tendencja do spękań spowodowana ograniczonym skurczem dzięki włóknom PAN;
 • Doskonała odporność na zamrażanie i rozmrażanie;
 • Bardzo dobra ochrona zbrojenia spowodowana bardzo niską absorpcją wody i dobrą odpornością na karbonatyzację;
 • Bardzo dobra odporność na poślizg nawet w mokrych warunkach;
 • Bardzo wysoka odporność na węglowodory;

Obejrzyj film z aplikacji MasterEmaco T 1100 TIX

 
 
 

Do pobrania

Broszura - MasterEmaco - szybkie naprawy

pdf (2,36 Mb)

DWU MasterEmaco T 1100 TIX

pdf (193,69 Kb)

KTP MasterEmaco T 1100 TIX

pdf (485,95 Kb)
Wideo