MasterEmaco T 1400 FR zalewowa zaprawa naprawcza

Szybowiążąca i szybkoutwardzalna, płynna, wzmacniania włóknem metalicznym zaprawa do napraw konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymałości, z kompensacją skurczu

MasterEmaco T 1400 FR to jednoskładnikowa, szybko wiążąca i szybko utwardzalna zalewowa zaprawa naprawcza i klejowa, spełniająca wymogi klasy R4 określone w części 3 nowej normy europejskiej EN 1504.
MasterEmaco T 1400 FR jest gotowym do użycia materiałem, który zawiera odporny na siarczany cement portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze uziarnione piaski, włókna metaliczne, specjalnie dobrane włókna polimerowe (PAN – poliakrylonitrylowe) oraz specjalne dodatki umożliwiające szybkie uzyskanie wytrzymałości nawet w temperaturach poniżej zera, zapewniające zwiększoną trwałość oraz niezwykle mały skurcz przy wysychaniu.
Po wymieszaniu z wodą MasterEmaco T 1400 FR tworzy zaprawę o lejącej konsystencji, którą można łatwo nakładać ręcznie. Grubość nakładanej warstwy MasterEmaco T 1400 FR może wynosić od 10 do 150 mm.

Zakres zastosowań zaprawy MasterEmaco T 1400 FR:

 • Osadzanie ram włazów o małych i dużych wymiarach, przy użyciu szalunku.
 • Naprawa dużych powierzchni poziomych materiałem płynnym.
 • Naprawa wadliwych spoin.
 • Stosowanie w miejscach narażonych na skrajne obciążenia ruchem drogowym.
 • Optymalizacja zarządzania ruchem drogowym.
 • Stosowanie we wnętrzach i na zewnątrz.
 • Stosowanie w niskich temperaturach lub w chłodniach.
 • Nakładanie w najtrudniejszych warunkach miejscowych.
 • Stosowanie w miejscach, w których wymagane są bardzo krótkie okresy przerw w ruchu drogowym.

Zalewowa zaprawa naprawcza zapewnia:

 • Bardzo szybkie uzyskanie wytrzymałości.
 • Powierzchnia naprawiona przy użyciu MasterEmaco T 1400 FR może być otwarta dla każdego ruchu drogowego już po 2 godzinach.
 • Doskonałe właściwości związane z nakładaniem.
 • Możliwość nakładania grubszych warstw po dodaniu żwiru.
 • Lejąca konsystencja dla ułatwienia nakładania.
 • Możliwość stosowania w temperaturach poniżej zera, do -5°C.
 • Bardzo wysoka plastyczność wynikająca z obecności specjalnych włókien metalicznych.
 • Odporność na duże obciążenia dynamiczne lub uderzenia.
 • Bardzo wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa.
 • Doskonała przyczepność i wytrzymałość.
 • Niezwykle mały skurcz gwarantujący wytrzymałość.
 • Zminimalizowanie tendencji do powstawania spękań wynikające z ograniczonego skurczu włókien poliakrylonitrylowych.
 • Doskonała odporność na cykle zamrażania-rozmrażania.
 • Bardzo dobre zabezpieczenie elementów zbrojeniowych wynikające z bardzo niskiej absorpcji wody i dobrej odporności na karbonatyzację.
 • Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, nawet w mokrych warunkach.
 • Bardzo wysoka odporność na węglowodory.

Obejrzyj film z aplikacji MasterEmaco T 1400 FR:

 

 

Do pobrania

Broszura - MasterEmaco - szybkie naprawy

pdf (2,36 Mb)

DWU MasterEmaco T 1400 FR

pdf (264,48 Kb)

KTP MasterEmacoT1400 FR

pdf (509,24 Kb)
Wideo