MasterEmaco S 5450 PG do napraw konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymałości

Jednoskładnikowa zaprawa do napraw konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymałości i wysokim module sprężystości, z kompensacją skurczu.

Zaprawa MasterEmaco S 5450 PG to gotowy do użycia materiał, który zawiera odporny na siarczany cement portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze uziarnione piaski, specjalnie dobrane włókna polimerowe (PAN – poliakrylonitryl) oraz specjalne dodatki znacznie zmniejszające ryzyko i częstość występowania spękań skurczowych. Wymieszany z wodą MasterEmaco S 5450 PG tworzy zaprawę o płynnej, lejącej konsystencji, którą można łatwo nakładać ręcznie lub maszynowo. Grubość nakładanej warstwy MasterEmaco S 5450 PG może wynosić od 20 do 200 mm.

Zaprawa do konstrukcyjnych napraw budowli morskichh i lądowych, takich jak:

 • Słupy, belki poprzeczne i pirsy wszelkich mostów;
 • Budowle morskie i inne budowle lądowe;
 • Zakłady oczyszczania ścieków i kanalizacji;
 • Rozległe naprawy konstrukcyjne przy użyciu szalunków i wylewki;
 • Obszary zbrojone, gdzie nanoszenie ręczne lub natryskowe nie jest możliwe;

Spełnia wymogi części 3 klasy R4 nowej normy europejskiej EN 1504.

Przyrost wytrzymałości, przekraczający wymogi części 3 klasy R4 normy EN 1504;

Doskonałe parametry robocze zaprawy:

 • Do nakładania ręcznego i maszynowego;
 • Wymagane jedynie proste standardowe przygotowanie powierzchni;
 • Może być poszerzona czystym, suchym kruszywem w celu uzyskania grubości większej niż 200 mm;
 • Wysoki stopień płynności gwarantujący pełne wypełnienie nawet w obszarach z zagęszczonym zbrojeniem;
 • Długi czas obróbki;
 • Brak oddzielania się i wyciekania;

Najwyższe parametry techniczne:

 • Doskonała odporność na zamarzanie/odmarzanie;
 • Wysoki moduł sprężystości
 • Niezwykle mały skurcz gwarantujący wytrzymałość
 • Duża odporność na karbonatyzację;
 • Odporność na siarczany;
 • Bardzo niska przepuszczalność wody i chlorków;
 • Niska zawartość chromianów (Cr[VI] < 2 ppm);
 • Nie zawiera chlorków;

Do pobrania

DWU_basf_MasterEmaco S 5450 PG

pdf (167,00 Kb)

KTP_MasterEmaco S 5450 PG

pdf (419,64 Kb)
Wideo