MasterFinish SRT 488 powierzchniowy opóźniacz do betonu.

Powierzchniowy opóźniacz do betonu do produkcji betonu z odsłoniętym kruszywem

MasterFinish SRT 488 jest powierzchniowym opróżniaczem specjalnie zaprojektowanym do produkcji betonu z odsłoniętym kruszywem. Dzięki doskonałej przyczepności produkt może być stosowany bezpośrednio na powierzchnie betonu jak i nanoszony na wszystkie rodzaje form, zarówno w pionie oraz w poziomie.

Dzięki MasterFinish SRT 488 możliwe jest: 

  • Uzyskanie wysokiej jakości wykończenia, nawet na powierzchniach pionowych;
  • Szybkie i łatwe wypłukanie powierzchni betonu, znacznie skracające proces technologiczny;
  • Szybkie usunięcie pozostałości produktu z powierzchni form i szalunków;

MasterFinish SRT 488 może być wykorzystana do:

  • Produkcji elementów betonowych z eksponowanym kruszywem w zakładach prefabrykacyjnych – płyt chodnikowych, krawężników, elementów małej architektury, płyt elewacyjnych;
  • Eksponowania kruszywa na konstrukcjach betonowych – na placu budowy 

Do pobrania

KT_MasterFinish_SRT_488

pdf (160,36 Kb)
Wideo