MasterFlow 4800 - Precyzyjna spoina do montażu urządzeń

Wzmocniona kruszywem metalicznym precyzyjna spoina o bardzo wysokiej wytrzymałości do montażu urządzeń.

MasterFlow 4800 to jednoskładnikowa, wzmocniona kruszywem metalicznym, bezskurczowa spoina na bazie cementu, o bardzo wysokiej wytrzymałości. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością początkową i końcową. Po wymieszaniu z wodą MasterFlow 4800 tworzy zaprawę o płynnej konsystencji, którą można łatwo nakładać ręcznie lub maszynowo.
Grubość nakładanej warstwy MasterFlow 4800 może wynosić od 20 mm do 150 mm.

MasterFlow 4800 ma zastosowanie w montażu i mocowaniu urządzeń:

 • turbin, generatorów i sprężarek przemysłowych;
 • walcarek, kruszarek stępowych, młynów, ciągarni i walcarek wykańczających;
 • młotów kuźniczych;
 • torów szynowych, szyn dźwigowych;
 • podstaw maszyn papierniczych;
 • maszyn i urządzeń wymagających wysokiej odporności na maksymalne obciążenia.

Uwaga: W przypadku instalacji turbin wiatrowych należy zapoznać się z opisem zapraw serii MasterFlow 9000.

Charakterystyka bezskurczowej spoiny na bazie cementu MasterFlow 4800:

 • Spełnia wymagania normy EN 1504-6.
 • Ma zrównoważony charakter i przyczynia się do uzyskania punktów LEED.
 • Zawiera kruszywa metaliczne w celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości i zwiększonej odporności na uderzenia pod obciążeniem dynamicznym i cyklicznym.
 • Bardzo wysoka wczesna wytrzymałość skraca czas oczekiwania na zapoczątkowanie procesu obróbki mechanicznej.
 • Bardzo wysoka wytrzymałość końcowa pozwala na bardzo wysokie obciążenie ściskające.
 • Oferuje rozwiązania problemów dotyczących nakładania na różne detale warstw o szerokim zakresie grubości warstwy: 20–150 mm.
 • Utwardza się bez wyciekania mleczka cementowego, bez osiadania i bez kurczenia towarzyszącego wysychaniu.
 • Możliwość stosowania w temperaturach do 2°C w przypadku postępowania zgodnie z zaleceniami dotyczącymi mieszania i nakładania.
 • Jest przeznaczona do stosowania w sytuacjach, w których oczekiwane są ruchy termiczne urządzeń i maszyn oraz inne skutki cykli grzania/chłodzenia i moczenia/suszenia.
 • Wysoki stopień płynności gwarantujący pełne wypełnienie nawet w obszarach z zagęszczonym zbrojeniem.
 • Do nakładania ręcznego i maszynowego.
 • Niezwykle mały skurcz gwarantujący trwałość.
 • Doskonała odporność na cykle zamrażania/rozmrażania.
 • Bardzo niska przepuszczalność wody i chlorków.

Do pobrania

BASF PL KTP MasterFlow 4800

pdf (417,98 Kb)

DWU MasterFlow 4800

pdf (158,81 Kb)
Wideo