MasterFlow 980 precyzyjna podlewka pod maszyny

Gotowa do użycia, podlewka pod maszyny w kolorze naturalnym, o wysokiej wytrzymałości. Zawartość chromu (Cr-VI) < 2 ppm.  

MasterFlow 980 to specjalnie przygotowany, gotowa do użycia bezskurczowy zaprawa do podlewek wysokiej wytrzymałości, sporządzona z dodatkiem odpornego na siarczany cementu portlandzkiego (HSR LA). Jest przeznaczona do użycia w dowolnej konsystencji, od płynnej do gęstej wilgotnej. Do wykonywania precyzyjnych podlewek maszyn i urządzeń, systemów betonowych, elementów konstrukcyjnych budynków, ścian osłonowych, ścian prefabrykowanych, belek i filarów. Zawiera naturalne kruszywa i ma wygląd zbliżony do betonu i zaprawy.
MasterFlow 980 jest idealnym produktem do stosowania jako zaczyn w naturalnym kolorze. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 8 mm.

Zalety stosowania bezskurczowej zaprawy do podlewek MasterFlow 980:

 • Gotowa do użycia zaprawa, twardnieje bez wyciekania mleczka cementowego i bez zjawiska kurczenia towarzyszącego wysychaniu, po zmieszaniu i nałożeniu niezależnie od konsystencji: płynnej, plastycznej lub gęstej wilgotnej.

 • Zaprawa zachowuje dobrą urabialność w temperaturze 20°C nawet przez 1 godzinę.

 • Można ją tłoczyć do obszarów o skomplikowanym układzie lub niedostępnych przy zastosowaniu konwencjonalnych metod zalewania.

 • Zaprawa przeznaczona jest do stosowania w miejscach, w których wymagany lub pożądany jest zaczyn o wyglądzie podobnym do betonu i zaprawy.

 • Zaprawa zie zawiera składników wytwarzających gazy lub uwalniających powietrze, takich jak proszek aluminiowy, koks naftowy itp.

 • Zaprawa, która w płynnej konsystencji uzyskuje wysoką wytrzymałość bez ograniczenia w pionie. 
   

Zaprawa do wykonywania precyzyjnych podlewek maszyn i urządzeń, płyt podstawowych, podkładek i kolumn.

 • MasterFlow 980 zawiera czysty kwarc o wielkości ziarna 8 mm w celu obniżenia ciepła hydratacji.
 • Jeżeli wymagana jest warstwa o grubości powyżej 10 cm, zaleca się użycie MasterFlow 960.
 • Do wykonywania podlewek tam, gdzie nieodzowne jest wyeliminowanie zjawiska kurczenia, a wymagany lub pożądany jest zaczyn o wysokiej wytrzymałości i wyglądzie podobnym do betonu i zaprawy.
 • Do wykonywania bezskurczowych podlewek ścian prefabrykowanych, belek i filarów, śrub kotwiących i prętów zbrojeniowych.

Do pobrania

KTP MasterFlow 980.pdf

pdf (243,32 Kb)
Wideo