MasterGlenium SKY 592 plastyfikator do betonu towarowego

Sposób działania MasterGlenium SKY 592

MasterGlenium SKY 592 to superplastyfikator do betonu na bazie polikarboksylowych eterów rozwiniętych dzięki nanotechnologii w koncepcji Total Performance ControlTM. MasterGlenium SKY 592 jest specjalnie zaprojektowaną domieszką w celu ułatwienia produkcji betonów towarowych. Odpowiednio skonfigurowane łańcuchy polimeru wolniej adsorbują się na ziarnach cementu, dzięki czemu efekt ich dyspersji utrzymuje się w czasie nadając mieszance betonowej płynność przez długi czas.

Total Performance ControlTM jest koncepcją dedykowaną dla produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki, od jej produkcji na węźle, poprzez transport, zabudowę oraz proces hydratacji.

Obniżona zawartość wody zarobowej, wysoka urabialność, efektywniesza hydratacja

Wykorzystanie efektu sterycznego pozwala produkować mieszanki betonowe o:

 • obniżonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem płynności, zwiększając przez to gęstość betonu, co w połączeniu z efektywniejszą hydratacją cementu podnosi parametry takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz.
 • wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych.
 • wysokich klasach konsystencji.
 • bardzo dobrym utrzymaniu konsystencji.

Plastyfikator do betonu MasterGlenium SKY 592 może być wykorzystana do produkcji:

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o podwyższonej trwałości, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego
 • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów
 • betonów kontraktorowych.
 • betonu natryskowego.
 • betonu do elementów prefabrykowanych.
 • betonu ASCC, HPC
 • betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki.
Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium SKY 592 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi MasterAir. MasterGlenium SKY 592 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.


Do pobrania

DWU MasterGlenium SKY592

pdf (437,80 Kb)

KT_MasterGlenium_SKY_592

pdf (148,12 Kb)
Wideo