MasterGlenium 115 wysokowydajny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych

Domieszka do betonu redukująca ilość wody PN-EN 934-2

MasterGlenium 115 jest wysokowydajnym superplastyfikatorem na bazie eterów polikarboksylowych. Zmodyfikowane łańcuchy polimerowe adsorbują się na ziarnach cementu, a ich boczne odgałęzienia zapobiegają łączeniu się cząstek zmniejszając tarcie pomiędzy nimi, co uwidacznia się w postaci upłynnionej mieszanki betonowej, o wysokiej jednorodności. Dzięki stopniowej adsorpcji domieszki, jej część zawsze pozostaje w fazie ciekłej, utrzymując płynność mieszanki w czasie.

Produkcja upłynnionych mieszanek betonowych o:

 • Znacznie ograniczonej zawartości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;
 • Wysokiej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
 • Wysokich klasach konsystencji – S5, F6, V4, C3;
 • Wydłużonym czasie utrzymania konsystencji;

Rozwój wytrzymałości we wczesnym okresie dojrzewania (16 ÷ 20 godzin) może być obniżony, lecz efekt ten zanika po upływie 20 ÷ 24 godzin.

Domieszka może być wykorzystana do produkcji:

 • Betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, właściwej konsystencji, z zachowaniem niskiego wskaźnika W/C;
 • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
 • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
 • Betonu w warunkach podwyższonych temperatur utrzymując konsystencję mieszanki;
 • Betonu natryskowego;
 • Betonu do elementów prefabrykowanych;
 • Betonu SCC, ASCC, BWW, RPC;

Dla zapewnienia wysokich klas ekspozycji związanych z zamrażaniem/rozmrażaniem betonu zaleca się stosowanie MasterGlenium 115 w połączeniu z domieszkami napowietrzającymi serii MasterAir. MasterGlenium 115 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet RT 431, MasterSet RT 433, przyspieszającymi MasterPozzolith 501HE oraz plastyfikującymi serii MasterPozzolith BV.

Do pobrania

DOP MasterGlenium 115

pdf (437,94 Kb)

KT MasterGlenium 115

pdf (147,11 Kb)
Wideo