MasterInject 1776 żywica do uszczelniania i iniekcji kurtynowej betonu

Elastyczna  żywica akrylowa, o niskiej lepkości do uszczelniania oraz iniekcji kurtynowej betonu i zaprawy murarskiej w konstrukcjach podziemnych.

Wyrób MasterInject 1776 to rozpuszczalna w wodzie trzyskładnikowa akrylowa żywica iniekcyjna o niskiej lepkości. Służy do niskociśnieniowych iniekcji betonu i zaprawy murarskiej w celu stałego uszczelnienia rys oraz przy iniekcjach kurtynowych.

Wyrób MasterInject 1776 może być stosowany w wilgotnych obszarach oraz pęknięciach; tworzy elastyczne i trwałe tworzywo sztuczne, które jest wytrzymałe na ciśnienie wody do 7 bar (przy stosowaniu z wyrobem MasterInject 1778). Ze względu na wysoką elastyczność oraz samoutwardzalność może w ograniczonym stopniu kompensować przemieszczenia pęknięć. Wyrób charakteryzuje się właściwościami spęczniającymi, ale po wyschnięciu istnieje możliwość odwrócenia procesu, co gwarantuje zachowanie właściwości samonaprawiania.
Wyrób MasterInject 1776 nie stwarza zagrożenia przy kontakcie z wodami gruntowymi i nie emituje niebezpiecznych substancji. Charakteryzuje się odpornością na działanie roztworów kwasowych i zasadowych, niektóre rozpuszczalniki oraz paliwa. Nie jest agresywny względem bitumu, ograniczników wody z PCW, betonu oraz stali zbrojeniowej.

Zastosowanie żywicy do iniekcji MasterInject 1776:

 • Beton i zaprawy murarskie;
 • Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Uszczelnianie pęknięć;
 • Iniekcja kurtynowa;
 • Iniekcje za pomocą pakerów i węży;
 • Iniekcja do obszarów wilgotnych lub z wodą stojącą;

Zalety żywicy akrylowej MasterInject 1776:

 • Bardzo niska lepkość gwarantuje doskonałą penetrację drobnych szczelin;
 • Elastyczność oraz dobre właściwości w zakresie pęcznienia i samonaprawiania zapewniają ograniczoną kompensację przemieszczeń rys itp.;
 • Niska kurczliwość i stała konsystencja tworzywa zapewniają bardzo wysoką wodoszczelność;
 • Tolerancja wilgoci zapewnia dobre wiązanie z wilgotnymi podłożami;
 • Regulowany czas żelowania pozwala na dostosowywanie rozwiązań na miejscu iniekcji;
 • Niemiecki certyfikat zgodności z wodą pitną (KTW), brak szkodliwości dla wód gruntowych;
 • Nie zawiera rozpuszczalników;

Do pobrania

KTP MasterInject 1776

pdf (369,70 Kb)
Wideo