MasterKure 216 WB zabezpiecza beton przed utratą wody

Środek do pielęgnacji powierzchniowej betonu na bazie parafiny.

MasterKure 216 WB jest wodną zawiesiną na bazie parafiny wykorzystywaną do pielęgnacji powierzchniowej betonu podczas jego wiązania i twardnienia. Środek tworzy elastyczny film, który zabezpiecza beton przed zbyt szybką i nierównomierną utrata wody z jego powierzchni.

Środek pielęgnujący MasterKure 216 WB zabezpiecza beton przed utratą wody, dzięki czemu:

  • Ogranicza skurcz będący przyczyną powstawania rys.
  • Przyczynia się do wzrostu wytrzymałości betonu szczególnie w warstwie przypowierzchniowej.
  • Zapobiega powstawaniu porów w warstwie przypowierzchniowej.

MasterKure 216 WB pielęgnuje beton w przypadku:

  • Prowadzenia betonowań w warunkach podwyższonych temperatur niskiej wilgotności oraz wiatru.
  • Zabezpieczenia powierzchni betonów nawierzchniowych, jastrychów.

Do pobrania

KT_MasterKure_216WB

pdf (150,84 Kb)
Wideo