MasterKure 220 WB Ogranicza odparowanie wody

Wodna dyspersja tworzyw sztucznych  wykorzystywana do pielęgnacji betonu.

MasterKure 220 WB po nałożeniu tworzy ochronną warstwę powstrzymującą parowanie wody podczas wiązania i twardnienia betonu. Powstała warstwa ochronna umożliwia jednak dyfuzję pary wodnej, jak również nakładanie kolejnych warstw.

Środek pielęgnujący MasterKure 220 WB ogranicza odparowywanie wody, podczas twardnienia betonu, co:

  • Ogranicza skurcz będący przyczyną powstawania rys.
  • Przyczynia się do wzrostu wytrzymałości betonu szczególnie w warstwie przypowierzchniowej.
  • Zapobiega powstawaniu porów w warstwie przypowierzchniowej.

Dzięki ograniczeniu odparowania wody MasterKure 220 WB nadaje się do pielęgnacji powierzchniowej w przypadku:

  • Prowadzenia betonowań w warunkach podwyższonych temperatur niskiej wilgotności oraz wiatru
  • Zabezpieczenia powierzchni betonów nawierzchniowych, jastrychów, stropów.

Do pobrania

KT_MasterKure_220WB

pdf (148,35 Kb)
Wideo