MasterLife ADH 157 - uszczelnia i zwiększa przyczepność betonu

Polimerowy środek wiążący na bazie lateksu syntetycznego do modyfikacji mieszanek betonowych oraz zapraw.

MasterLife ADH 157 jest emulsją wodną wysokoaktywnego syntetycznego lateksu, zaprojektowaną specjalnie do modyfikacji właściwości zarówno betonów jak i zapraw. Kopolimer dodany do betonu pełni funkcję wypełniacza tworzącego własną strukturę przestrzenną, dzięki czemu możliwa jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych.

Właściwości hydrofobizujące lateksu syntetycznego połączone z obecnością grup karboksylowych powodują:

Uszczelnienie betonu wpływające na:

 • Zmniejszenie wodo-, paro- oraz gazoprzepuszczalności
 • Zwiększenie odporności na agresywne środowisko chemiczne
 • Zwiększenie odporności na cykliczne zamrażanie/ rozmrażanie zarówno w obecności soli odladzających jak i bez nich.
 • Obniżenie nasiąkliwości i podciągania kapilarnego.

Zwiększenie przyczepności mieszanki do kruszywa, zbrojenia oraz starego betonu.

 • Poprawę stabilności i urabialności mieszanki.

Domieszka MasterLife ADH 157 może być wykorzystana, jako dodatek do:

 • Betonów dla uzyskania wysokiej szczelności – betony hydrotechniczne.
 • Betonów dla podwyższenia odporności na korozję.
 • Produkcji warstw szczepnych
 • Produkcji warstw gruntujących
 • Zapraw tynkarskich oraz murarskich.
 • Betonów posadzkowych oraz wylewek.

Do pobrania

KT_MasterLife_ADH_157

pdf (153,02 Kb)

MasterLife ADH 157 SDS

pdf (225,39 Kb)
Wideo