MasterLife SRA 100 beton o ograniczonym skurczu

Środek ekspansywny do produkcji betonu o obniżonym skurczu.

MasterLife SRA 100 jest dodatkiem kompensującym zmiany objętościowe w betonie, dzięki efektowi kontrolowanej ekspansji wywołanej procesem uwadniania tlenku wapnia, siarczanu wapnia, krzemianów wapniowych oraz glinianów i glinożelazianów połączonych w procesie wypalania. W odróżnieniu od standardowych dodatków kompensujących skurcz opartych na procesie powstawania ettringitu, MasterLife SRA 100 działa szybciej i jego pełną efektywność zaobserwować można już w ciągu jednego dnia.

Wykorzystanie MasterLife SRA 100 prowadzi do:

  • Ograniczenia skurczu szczególnie plastycznego;
  • Zmniejszenia ryzyka spękań w okresie początkowego dojrzewania betonu, kiedy jego odporność na pęknięcia jest najmniejsza;
  • Wyeliminowania kosztownych napraw betonu, związanych z pęknięciami osłabiającymi wytrzymałość, trwałość i szczelność betonu;
  • Wyeliminowaniu pęknięć stanowiących drogę do transporty agresywnych związków w głąb betonu i rozwoju procesów korozyjnych;

Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu o ograniczonym skurczu, co jest szczególnie istotne w przypadku:

  • Jastrychów cementowych, posadzek, stropów;
  • Elementów o małym przekroju porzecznym lub bardzo długich;
  • Betonów SCC;
  • Betonów UHPC oraz HPC;
  • Betonów dla konstrukcji hydrotechnicznych oraz masywnych;

Dla zapewnienia pożądanej konsystencji należy zastosować domieszki plastyfikujące serii MasterPozzolith BV lub upłynniające MasteRheobuild, MasterPolyheed lub MasterGlenium. MasterLife SRA 100 może być stosowany w połączeniu z domieszkami opóźniającymi MasterSet R, przyspieszajacymi MasterPozzolith 501HE lub MasterX-SEED 100.

Do pobrania

KT MasterLife SRA 100

pdf (228,24 Kb)
Wideo