MasterMatrix UW 400 Domieszka do produkcji betonu układanego pod wodą.

Zwiększenie spoistości mieszanek betonowych

MasterMatrix UW 400 jest gotową do użycia domieszką w postaci proszku, zwiększającą spoistość mieszanek betonowych bez negatywnego wpływu na ich właściwości reologiczne. Dzięki MasterMatrix UW 400 możliwe jest stworzenie betonu układanego pod wodą, po przez skutecznie ograniczenie wypłukiwania jego składników, nawet podczas silnych ruchów wody.

Beton odporny na wypłukiwanie

  • Domieszka może być wykorzystana Ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania wypłukiwania składników mieszanki betonowej, podczas jej układania nawet w otoczeniu wód płynących, co przekłada na wysoką trwałość i wytrzymałość budowanych konstrukcji podwodnych.
  • Ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania segregacji kruszywa w mieszance betonowej, również przy wysokich wskaźnikach W/C. 
  • Wyeliminowania lub ograniczenia kosztownych metod odwadniania.
  • Uzyskania betonu odpornego na wypłukiwanie jednocześnie nie pogarszając właściwości reologicznych mieszanki koniecznych do jej szybkiej i właściwej zabudowy pod wodą. 
  • Zwiększenia spoistości.

Do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek betonowych, zapraw i iniektów cementowych narażonych na wypłukiwanie przez wodę 

MasterMatrix UW 400 jest szczególnie przydatny w przypadku: 

  • Układania mieszanek betonowych pod wodą (w akwenach wód zarówno stojących jak i płynących) gdzie istnieje ryzyko pogorszenia właściwości betonu poprzez wypłukiwanie jego składników.
  • Napraw elementów podwodnych narażonych na działania korozyjne.
  • Podwodnego tłoczenia betonu do wypełniania ubytków w elementach konstrukcji .
  • Mieszanek betonowych narażonych na segregację w trakcie układania poprzez zrzucanie mieszanki lub ich pompowanie przy wysokim ciśnieniu.

Do pobrania

KT_MasterMatrix_UW_400

pdf (147,52 Kb)
Wideo