MasterPolyheed 121 domieszka redukująca ilość wody

Upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody domieszka do betonu PN-EN 934-2.

MasterPolyheed 121 jest superplastyfikatorem opartym na eterze polikarboksylanowym, efektywnym w produkcji mieszanek betonowych o różnych klasach konsystencji oraz wytrzymałości.  Łańcuch polimeru adsorbując się na ziarnach spoiwa, zapewnia płynność mieszanki dzięki swym bocznym odgałęzieniom ograniczającym tarcie wewnętrzne.

Zastosowanie:

Domieszka redukująca ilośc wody może być wykorzystana do produkcji:

  • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów;
  • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
  • Betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty;
  • Elementów prefabrykowanych;

Efektywna dyspersja ziarn cementu oraz dodatków pozwala produkować mieszanki betonowe o: 

  • Zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C;
  • Wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych;
  • Mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość;szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz;
  • Wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych;
  • Wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości;

Do pobrania

DWU MasterPolyheed 121

pdf (437,51 Kb)

KT_MasterPolyheed_121

pdf (150,17 Kb)
Wideo