Zamknij

Zaloguj

Zaloguj się używając loginu i hasła

Logowanie

Nie pamiętasz swojego hasła do konta?

Nie masz dostępu do swojego konta?

Wybierz język

Ta strona jest dostępna w następujących językach

  Wybierz swoją lokalizację

  MasterPolyheed 457 produkcja betonu w obniżonych temperaturach

  Domieszka do betonu upłynniająca/znacznie redukująca ilość wody

  MasterPolyheed 457 jest superplastyfikatorem na bazie eterów polikarboksylanowych, efektywnym w produkcji mieszanek betonowych o różnych klasach konsystencji, w warunkach obniżonych temperatur. Właściwa konfiguracja łańcuchów polimeru umożliwia skuteczną dyspersję ziaren bez blokowania procesów hydratacyjnych cementu, co w połączeniu z przyspieszaczem wiązania w postaci soli nieorganicznych gwarantuje wysoki przyrost wytrzymałości, zwłaszcza we wczesnym okresie dojrzewania betonu.

  Efektywna dyspersja ziaren cementu oraz dodatków w połączeniu z efektem przyspieszającym wiązanie pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • zwiększonej konsystencji przy zachowaniu stałego W/C, 
  • szybkim przyroście wytrzymałość w warunkach niskich temperatur,
  • wysokiej urabialności ułatwiającej jej pompowanie, układanie, wykończenie powierzchni oraz zagęszczanie nawet w przypadku elementów cienkich i gęsto zbrojonych,
  • mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniżając nasiąkliwość i skurcz,
  • wysokich wytrzymałościach wczesnych oraz końcowych,
  • wysokiej klasie konsystencji z zachowaniem niskiej lepkości.

  Domieszka może być wykorzystana do produkcji:

  • w szczególności mieszanki betonowej w okresach obniżonych temperatur,
  • betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław, ścian, słupów oraz stropów,
  • elementów prefabrykowanych.

  Przy zachowaniu wszystkich zleceń związanych z betonowaniem w warunkach obniżonych temperatur (patrz: Instrukcja ITB 282 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur) produkt może być stosowany w temperaturach do - 15ºC.​

  Do pobrania

  DWU MBS PL MasterPolyheed 457

  pdf (348,63 Kb)

  TDS MBS PL MasterPolyheed 457

  pdf (270,82 Kb)
  Wideo