MasterPozzolith 18 BVS

domieszka do betonu redukująca ilość wody zgodna z PN-EN 934-2

MasterPozzolith 18 BVS należy do grupy związków powierzchniowo czynnych na bazie lignosulfonianów poprawiających zwilżanie ziaren cementu przez wodę zarobową. W wyniku tego powstaje jednorodny zaczyn cementowy charakteryzujący się niewielkimi siłami tarcia wewnętrznego, co zapewnia lepszą urabialność mieszanki betonowej.

Właściwości MasterPozzolith 18 BVS

Obniżenie napięcia powierzchniowego wody względem cementu pozwala produkować mieszanki betonowe o:

  • Odpowiedniej konsystencji przy zachowaniu stałego wskaźnika W/C;
  • Wyższej urabialności ułatwiającej ich pompowanie, układanie, zagęszczanie oraz wykończenie powierzchni;
  • Mniejszej ilości wody zarobowej, z zachowaniem stałej konsystencji, co zwiększa gęstość betonu oraz skuteczność hydratacji cementu podnosząc parametry betonu takie jak wytrzymałość, szczelność, trwałość oraz obniża nasiąkliwość i skurcz;

Właściwości opóźniające wiązanie cementu korzystnie wpływają na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej, co jest szczególnie użyteczne w warunkach podwyższonych temperatur umożliwiając jej transport na znaczne odległości oraz zabudowę prowadzoną w sposób ciągły.

Zastosowanie MasterPozzolith 18 BVS

Domieszka MasterPozzolith 18 BVS może być wykorzystana do produkcji

  • Betonu towarowego stosowanego m.in do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów;
  • Elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego;
  • Betonu posadzkowego, jastrychu oraz szlichty;
  • Betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wysokich cechach trwałościowych, niskiej nasiąkliwości, wysokiej jakości w zakresie konsystencji, ale niskim wskaźniku W/C w przypadku stosowania w połączeniu z superplastyfikatorami MasterGlenium, MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir;
  • Mieszanki betonowe o wydłużonym czasie urabialności;

Do pobrania

DWU MasterPozzolith 18BVS

pdf (437,58 Kb)

KT_MasterPozzolith_18BVS

pdf (146,28 Kb)
Wideo